De Griekse cultuur en godsdienst.

advertisement
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20070125_deoud
egrieken01
Polis = griekse Stadstaat
- Akropolis = Hoge stad
- Agora = plein waar de burgers elkaar ontmoeten en
waar over het bestuur werd gepraat.
- Steden  handel, ambachtslieden, kooplieden,
kunstenaars, geleerden en soldaten.
Gaea
Ouranos
kronos
Hestia
Rhea
Dementer
Zeus
Hera
Ares
Apollo
artemis
Hades
Poseidon
 Dit zijn verhalen over goden, halfgoden en de
interactie tussen goden en mensen.
 De mythologie geeft verklaringen voor het ontstaan
van de wereld, de hemellichamen, de mensen, de
goden, het kwaad en ziekten, natuurverschijnselen
en de oerelementen aarde, water, vuur en lucht.
 Ze vormde de basis van het geloven en denken van
de oude Grieken.
 Zoon van Zeus
 Moeder is mens
 12 werken:
 het doden van de leeuw van Nemea
 Het doden van de Hydra van Lerna, de veelkoppige slang
 Het vangen van een aan de godin Artemis gewijde hinde, de
Hinde van Keryneia
 Het vangen van het Erymanthische zwijn
 Het schoonmaken van de stallen van Augias, een koning.
 Het laatste werk was het ontvoeren van de driekoppige
hellehond Kerberos uit de onderwereld.
 Paris
 Helena
 Paard
 Achilles
 Bedenker van het paard van Troje
 Ruzie met Posseidon
 Na 20 jaar zwerven komt hij thuis
Download