De Griekse cultuur

advertisement
Volgens de Grieken was het ontstaan van
de kosmos en alles wat daar gebeurt het
werk van de goden
Grieken hebben een polytheïstische
natuurgodsdienst.
Bijzonder kenmerk→antropomorfe goden
-zien er als mensen uit
-vormen een familie
-hebben menselijke eigenschappen
-bemoeien zich met de mensen
-almachtig
-onsterfelijk
De goden wonen op de Olympus
Verdere kenmerken
-tempels met godenbeelden
-offers
-priesters
-orakels (Delphi)
-geloof in een leven na de dood
-mythologie (Homerus)
De belangrijkste Griekse goden waren
(zie uitgedeeld blad)
In de 6de eeuw v.c. verschenen in Klein Azië
de natuurfilosofen
-zoeken een verklaring in de natuur
-proberen de natuurwetten te ontdekken
-gebruiken de empirische methode
Daardoor ontstaat de wetenschap
-astronomie
-natuurkunde (Archimedes)
-wiskunde (Pythagoras)
-geografie
-geneeskunde (Hypocrates)
Hij is de vader van de medische wetenschap (eed van Hypocrates)
De mens bestaat uit 4 stoffen
-zwarte gal
-gele gal
-slijm
-bloed
Als het evenwicht daartussen verstoord is,
is de mens ziek (aderlaten)
Zijn kennis is beperkt, maar zijn benadering
is nieuw
Schuld van ziektes ligt niet bij de goden
In de 5de eeuw v.c. kwamen de Sofisten
-leraren in de wijsheid
-bieden de jeugd een complete opvoeding
-er is geen objectieve waarheid→
alles is plaats/tijd/persoonsgebonden
(Protagoras→de mens is de maat van alle
dingen)
In de 4de eeuw v.c. kwam Socrates
-er is wel een algemene waarheid
-die kun je ontdekken via de Socratische
methode (vragen→doorvragen→zelfkennis)
Leerling van Socrates heette Plato→
werkt de ideeën van Socrates uit:
Dualisme
bovennatuurlijke wereld
onderwereld
Bovenwereld is perfect, eeuwig en onveranderlijk
Onderwereld is onvolmaakt,tijdelijk en
veranderlijk
Zijn leerling heet Aristoteles
-keert zich tegen zijn leermeester
-sluit zich aan bij de natuurfilosofen
-het gaat om de zintuigelijk waarneembare
wereld→bestuderen en ordenen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards