de griekse opdrachten

advertisement
DE GRIEKSE OPDRACHTEN
A - opdrachten
1. Zoek op de wereldkaart waar de eerste Grieken woonden.
2. Bekijk ook met wie ze handel dreven.
3. Doe hetzelfde voor de Grieken van Alexander de Grote.
4. Maak een tijdbalk waarop jullie belangrijke tijdstippen in de Griekse geschiedenis aangeven.
5. Beschrijf een oud-Griekse stad-staat. (Wie had het voor het zeggen? Wie helemaal niet? Waar leefden de
mensen van? Wat waren de bezigheden van mannen, vrouwen, slaven en kinderen?
6. Zoek voorbeelden van oud-Griekse kunst (internet, boeken, etc.)
7. Zoek voorbeelden van de nog altijd aanwezige Griekse invloed op de Westerse cultuur.
8. Hoe dachten de Grieken vroeger dat de wereld eruit zag? Maak een zo volledig mogelijke beschrijving.
9. De Grieken geloofden in vele goden. Kies twee goden en schrijf alles wat je te weten kunt komen over deze
goden op. Denk ook aan uiterlijk en karakter.
10. Bekijk en lees de Griekse mythe nog eens. De Griekse goden hebben bovenaardse krachten, maar ook
menselijke emoties. Geef hier verschillende voorbeelden van.
11. Geef voorbeelden van hoe de Grieken hun goden eerden.
12. Maak een stamboom van de Griekse goden. Wie is familie van wie; hoe zit het nou?
13. Wie waren volgens de Grieken hun voorouders?
14. Welke overeenkomsten zie je tussen de Griekse mythe en andere scheppingsverhalen?
B- opdrachten
Bekijk een paar websites over deze cultuur en kies er een of twee uit waarvan je beelden, geluiden of teksten
kunt gebruiken bij van je presentatie. Maak op een poster een samenvatting of schematische weergave van het
scheppingsverhaal. Maak daarbij zo mogelijk gebruik van illustraties die je kunt vinden op het Internet.
Kies vervolgens een van de volgende opdrachten:
1. De Grieken bouwden mooie tempels om hun goden te eren.
Bouw een tempel voor een god naar keuze en vertel tijdens de presentatie waarom jullie voor die god
gekozen
hebben. Vertel ook over zijn /haar karakter en daden.
of
2. De onderwereld speelt een belangrijke rol in de Griekse mythologie. Geef tijdens jullie presentatie een
rondleiding door de Griekse onderwereld. Wie komen we allemaal tegen ? Vertel er iets over.
Teken en speel toneel.
C- opdrachten
Wat zijn de bovennatuurlijke krachten van Zeus en welke de menselijke? Vind jij Zeus aardig? Verklaar.
The Big Myth
TM
© 2011 Distant Train, inc. (www.distanttrain.com) all rights reserved
Download