Het Griekse en Romeinse

advertisement
Het Griekse en Romeinse
Pantheon
© J.M. Pauw, VLC Amersfoort
Dionysus Hermes
(Mercurius)
(Bacchus)
Demeter
Na deze dia verschijnen er – een voor een – afbeeldingen
(Ceres)
van Griekse en Romeinse goden en godinnen.
Hestia Ze hebben
allemaal iets bij zich, waaraan je ze kunt herkennen. Deze
Aphrodite
(Vesta)
dingen noemen wij attributen.
(Venus)
Als
de afbeelding verschenen is, verschijnt de Griekse
naam van de betreffende god(in). De Latijnse naam staat
tussen haakjes. De namen zijn slechts korte tijd zichtbaar!
Athena
(Minerva)
Opdracht:
Zeus (Jupiter)
Pan
Hephaistos
(Vulcanus)
Onthoud welke naam bij welk attribuut hoort. Probeer zoveel
mogelijk namen te onthouden.
Poseidon
(Neptunus)
Ares (Mars)
Apollo
(Apollo)
(Faunus)
Artemis
(Diana)
Hera (Juno) Hades
(Pluto)
De Olympus
De Olympus (2917 m.) is de
hoogste berg van Griekenland.
Zowel de Grieken als ook de
Romeinen geloofden dat de
goden op deze berg woonden
Olympus
Overeenkomsten tussen het Griekse en Romeinse pantheon
- Romeinen hebben alle Griekse goden overgenomen
- Woonplaats: de berg Olympus (in Griekenland)
- De goden zijn eigenlijk onzichtbare en onsterfelijke mensen
- Ze drinken nectar en eten ambrozijn
- Ze worden door mensen in tempels vereerd
Verschillen tussen het Griekse en Romeinse pantheon
- Romeinen geven Griekse goden Latijnse naam:
♦ Zeus → Jupiter
♦ Artemis → Diana
♦ Ares → Mars, etc.
- Romeinen hebben talrijke goden toegevoegd:
♦ Sol: Zonnegod
♦ …
♦ …, etc.
Goden kun je herkennen aan:
- naam
- functie
- attributen (meestal)
Op verschillende wijzen hebben de Grieken hun goden
uit- en afgebeeld:
 met beelden
 op vaasschilderingen
 op muurschilderingen
 op mozaïeken
Hierna volgen enkele afbeeldingen van goden.
Opdracht:
Let in de volgende afbeeldingen op de attributen en probeer te
ontdekken om welke god(in) het gaat.
Naam:
Zeus (Jupiter)
Functie:
oppergod, dondergod
Attributen: adelaar, bliksems
Naam:
Hera (Juno)
Functie:
vrouw van Zeus, …
Attributen:
pauw
Naam:
Hermes (Mercurius)
Functie:
god v.d. boodschappers, dieven
Attributen: reizigersmuts, -staf,
vleugelschoenen
Naam:
Poseidon (Neptunus)
Functie:
god van de zee
Attributen: drietand, zeepaard,
golven
Naam:
Hades (Pluto)
Functie:
god van de onderwereld
Attributen:
3-koppige hellehond
(Cerberos)
Naam:
Demeter (Ceres)
Functie:
godin van de oogst
Attributen:
korenaar, graan, etc.
Naam:
Hephaistos (Vulcanus)
Functie:
god van het vuur
Attributen:
hamer, tang, vuur
Naam:
Apollo (Apollo)
Functie:
god van de muziek
Attributen:
lier
Naam:
Aphrodite (Venus)
Functie:
godin van de liefde, schoonheid
Attributen:
schelp, cupido, ijdeltuit
Naam:
Ares (Mars)
Functie:
god van de oorlog
Attributen:
Helm, schild, strijdwagen
Naam:
Athene (Minerva)
Functie:
godin van o.a. welvaart en vrede, wetenschap en kunst
Attributen:
speer, helm, uil
Naam:
Dionysos (Bacchus)
Functie:
god v.d. wijn en de vruchtbaarheid
Attributen:
wijnranken om zijn hoofd,
thyrsusstaf
Naam:
Artemis (Diana)
Functie:
godin van jacht en vruchtbaarheid
Attributen:
pijlkoker en boog, fakkel,
hert/hond
Naam:
Hestia (Vesta)
Functie:
godin van de huiselijke haard
Attributen:
haardvuur(tje)
Naam:
Pan (Faunus)
Functie:
bos- en herdersgod
Attributen:
hoorntjes (half mens/half
bok), panfluit
Kopergravure uit de 18de eeuw met een voorstelling
van de Griekse god Pan op zoek naar de nimf Syrinx,
die aan de achtervolging ontkwam door in riet te
veranderen.
Dionysus Hermes
(Bacchus) (Mercurius)
Aphrodite
(Venus)
Hestia
(Vesta)
Athena
(Minerva)
Zeus (Jupiter)
Poseidon
(Neptunus)
Ares (Mars)
Apollo
(Apollo)
Demeter
(Ceres)
Hephaistos
(Vulcanus)
Pan
(Faunus)
Artemis
(Diana)
Hera (Juno)
Hades
(Pluto)
Jullie hebben nu de belangrijkste goden gezien van het
Griekse en Romeinse pantheon.
Het is de bedoeling dat je nu van elk van deze goden het
volgende kunt vertellen:
♣ naam
♣ functie
♣ attributen
Einde
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards