Zeus - Resoc Mechelen

advertisement
Goden
in ieder van ons
8 goden
=
8 archetypen
Zeus
2. Poseidon
3. Hades
4. Apollo
5. Hermes
6. Ares
7. Hephaistos
8. Dionysos
1.
1. Zeus
God van de hemel én
de aarde.
Het domein van de wil
en de macht, grote
kracht (bliksem!),
charisma en
uitstraling
Gehuwd met Hera
Zeus vandaag
Natuurlijke leider, wil eigen wil opleggen
 Logisch denker en strateeg
 Weet wat hij wil en gaat ervoor
 Legt vlot contact met wie hij wil
 Succes bij de meisjes
 Wil vooruitkomen in het leven

2. Poseidon
God van de zee, van
stormen en aardbevingen
en het onverwachte.
Verwoesting door de
kracht van de natuur
Broer van Zeus en Hades
Poseidon vandaag








Gevoelig, met een diep en rijk innerlijk leven
Gaat in op wat hem boeit of raakt
Voelt zich vaak niet begrepen, kan niet tegen verlies en
wil wraak
Intense vriendschappen
Soms heel heftig emotioneel, impulsief, wild en
onbeheerst
Loopt achter de meisjes aan
Overtuigd van eigen kunnen en zelfstandig
Voelt zich goed met natuur, kunst, cultuur,..; vaak
creatief
3. Hades
God van de
onderwereld, heerser
over het dodenrijk
Hades vandaag








Is heel erg zichzelf
Introvert, wat onzichtbaar
Leeft in eigen wereld
Vaak verlegen, ernstig, denkt na
Kan zich gemakkelijk alleen bezighouden
Kan last hebben van minderwaardigheidsgevoel
Weinig vrienden, neemt moeilijk contact, maar
graag in de groep
Ernstig en plichtsgetrouw
4. Apollo
God van de zon,
boogschutter,
wetgever en
uitverkoren zoon
Tweelingbroer van
Artemis
Apollo vandaag









Logische denker, wil leren
Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Ordelijk en gestructureerd
Houdt van schoonheid, mooie en verzorgde kleren
Wil vooruitkomen
Gevoelig voor positieve opmerkingen en erkenning
Kan ook leiding geven en werkt hard
Vaak nummer 2 in bevel
Is wat afstandelijk, geen echt gevoelstype
5 Hermes
Boodschapper van
de goden en gids
van de zielen;
god van het
onverwachte,
van geluk en toeval.
Hermes vandaag







Snel in denken en doen
Verandert moeiteloos van niveau, voelt wat
anderen willen horen
Vriendelijk en contactvaardig
Creatief in oplossingen vinden, improviseert
Kan het heel goed uitleggen
Niet altijd even oprecht
Impulsief, dingen snel beu
6. Ares
God van de oorlog,
krijger, danser,
minnaar
Ares vandaag







Weet van aanpakken, directe actie, handig
Fysieke kracht, hartstochtelijk en lichamelijke
reacties
Eerst doen, dan denken
Kan erg opvliegend zijn, bij conflict kunnen er
brokken vallen
Zeer trouw aan de vrienden
Vrijgevig
Geeft het beste van zichzelf als hij in iets gelooft
7. Hephaistos
God van de
smeedkunst,
ambachtsman,
uitvinder,
eenling.
Is de enige god die
werkte
Hephaistos vandaag
Is graag met zijn handen bezig, een goed
vakman
 Heeft gevoel voor schoonheid in zijn werk,
werkt met liefde
 Grote inzet en uithoudingsvermogen
 Minder vlot in contact
 Moeite met emoties, kropt gevoelens op

8. Dionysos
God van de wijn en de
extase,
de mysticus, minnaar
en zwerver.
Dionysos vandaag







Vrolijk en goedgemutst
Erg speels, houdt van feesten, uitgaan en
genieten
Hekel aan regelmaat, wispelturig
Zorgt graag voor anderen
Heeft soms diepe gedachten en gevoelens,
voelt zich aangetrokken tot mysteries of het
ongewone.
Wil niet volwassen worden
Diepe vriendschap
De Goden in vogelvlucht

De leidende en sturende, machtige, wilskrachtige Zeus

De heftige, diep emotionele, authentieke Poseidon

De introverte, stille-waters-diepe-gronden-hebbende Hades

De plichtsbewuste, ambitieuze, ordelijke, planmatige Apollo

De vlotte, joviale, makkelijk communicerende Hermes

De actiegerichte, besliste, assertieve Ares
De creatieve, van-schoonheid-houdende stielman

Hephaistos

De levensgenietende, in het hier-en-nu-levende Dionysos
Download