Lijst Griekse/Romeinse goden

advertisement
Lijst Griekse/Romeinse goden
 Zeus / Jupiter: oppergod, koning van mensen en goden, beschermer van recht en orde, ook god van
de lucht en het weer een had dus ook de macht over de wind, de regen en de donder, met adelaar
als lievelingsdier. Vaak afgebeeld met een bliksemschicht in zijn hand.
 Hera / Juno: zus en vrouw van Zeus / Juppiter. Godin van het huwelijk. Vaak afgebeeld met een
staf. De pauw was aan haar gewijd.
 Poseidon / Neptunus: broer van Zeus/ Juppiter, god van de zee. Door de Grieken ook beschouwd
als de god van de aardbevingen. Vaak afgebeeld met zijn drietand. Het paard was aan hem gewijd.
 Hades / Pluto: heerser van de onderwereld of Hades woont daar met Persephone of Proserpina, de
dochter van Demeter / Ceres. Vaak afgebeeld met hadeskap, hoorn des overvloeds.
 Demeter / Ceres: godin van de landbouw, de oogst en het graan. Korenaar is dan ook haar teken
 Aphrodite / Venus: godin van de liefde en de schoonheid, de duif was aan haar gewijd. Venus was
de moeder van Aeneas.
 Eros / Cupido / Amor: god van de liefde, zoon van Aphrodite / Venus. Vleugeltjes, pijl en boog,
naakt.
 Ares/ Mars: God van de oorlog door Grieken bijna niet vereerd, maar door Romeinen wel omdat hij
als de vader van Romelus en Remus geldt. Vaak afgebeeld in volle wapenuitrusting.
 Pallas Athena / Minerva: veel functies: godin van de kunstenaars, handwerklieden, wijsheid en
kennis. In oorlogstijd ook godin van de oorlog, beschermvrouwe stad Athene. Uil was haar dier, vaak
met wapenuitrusting afgebeeld.
 Apollo / Apollo: veelzijdigste god: god van de geneeskunde, de voorstellingskunst, de muziek en het
licht. Vaak afgebeeld met lauerkrans en lier.
 Artemis / Diana: tweelingzus van Apollo. Godin van de natuur en de jacht. Hert was haar dier.
 Hephaestus / Vulcanus: smid van de goden, beschermer van het smidsevuur. Vaak afgebeeld met
gereedschap en een smidsevuur.
 Hermes/ Mercurius: boodschapper van de goden en god van de handel en de dieven herkenbaar
aan zijn staf en vleugelschoenen, soms met hoed (met vleugels).
 Dionysus / Bacchus: god van de wijn. Vaak afbeeld met wijnranken.
 Hestia/ Vesta: godin van de huiselijke haard.



Persephone of Proserpina: dochter van Demeter/Ceres, vrouw van Hades/Pluto. Koningin
van de onderwereld.
Eris/Discordia: de godin van twist en eendracht. Vaak afgebeeld met ‘twistappel’ en soms
met vleugels.
Pan/Faunus: god van het woud en patroon van herders en hun kudden. Verer is hij god van
het vee en van het dierlijk instinct. Pan heeft het onderlijf een hoorns van een geit, maar een
menselijk bovenlijf.
Download