Vorm inhoud en functie iconografie 4 stappen van de iconografie

advertisement
Vorm inhoud en functie iconografie
4 stappen van de iconografie beschrijven:
pre iconografische beschrijving= objecten worden beschreven
iconografische beschrijving= het onderwerp van het kunstwerk word gezocht
iconografische interpretatie= nagaan of het onderwerp een diepere betekenis heeft
iconologische interpretatie= de diepere betekenis van een voorstelling
Op te zoeken in de DBNL Cesare Ripa uitbeeldingen des verstants.
Cesare Ripa,
Uitbeeldingen des
Verstants.
Jacob Jordeans, Christus aan het kruis.
In de 4de eeuw is de bijbel ontstaan in het latijn om te leren.
In de 16de eeuw kwam de staten vertaling van de bijbel voor het volk.
Concordantie= voorspellingen die werden gedaan in het oude testament, die in het nieuwe testament
zouden gaan gebeuren.
Personificatie/ belichaming= een abstract begrip dat uitgebeeld word door een persoon met
attributen.
Vier kardinalen deugden= wijsheid,dapperheid, bedachtzaamheid en rechtvaardigheid.
Goddelijke deugden= geloof, hoop en liefde.
Mythen werden gebruikt voor:
 pogingen om de wereld om je heen te verklaren
 onderlingen relaties te duiden
 als wijze les gebruikt
 ontstaan van de wereld
 ondergang van de wereld
 kosmische gang van zaken
 ethische normen
 verlossing/ redding door helden
 ontstaan van leven en mens
 goden blijven eeuwig jong door vertellingen
Zeus is meestal afgebeeld met een arend en een bliksemschicht hij was god van de hemelrijken en
de lucht.
Hera/ juna werd meestal afgebeeld als een pauw of een pauw oog zij was godin van het huwelijk.
Poseidon god van de zeeën en aardbevingen.
Aphrodite/ venus werd vaak naakt afgebeeld zij was godin van liefde en schoonheid.
Apollo god van het licht,zon, muziek en de schone kunsten.
Artemis god van de jacht, bossen, maan, vulkanen en vuur.
Vesla god van haard en huis.
Dionysus god van wijn en vruchtbaarheid.
Herakles was een mens die ls god werd opgenomen op Olympus.
Demeter god van landbouw en graan.
Hermes god van handel en goddelijke boodschapper.
Palias god van wijsheid, techniek en krijgskunst.
Ares god van oorlog.
Goden werden altijd naakt afgebeeld. Deze normen zijn vastgelegd in de 5de eeuw in Athene.
Zeus herken je aan de adelaar, hem zittend op een troon, in zijn hand een bol met een gevleugelde
vrouw (zij is Nike godin van de overwinning) in zijn andere hand houd hij een scepter vast, ook wel
een keizerstaf genoemd.
Keizer
Claudius
Adelaar
Aanwezig
Half
Goddelijk
Max Klinger, 1902
Beethoven
Vergoddelijkt, een
Schepper gelijk
Johanne van Eijck,
Huwelijksconract
Hand op de buik
Betekend erogene
Zone
Na aanleiding van
Een artikel van
Panofsky, 1934
Arnolfini.
Jan van Eijck,1425
Madonna in de kerk. (Maria Eclesia= de kerk
Gemeenschap der gelovigen)
blauw=hemelse liefde
rood=aardse liefde
Rubens,
Hendrik de 4de
Ontvangt een
Portret van
Maria de
medici
Ubaldo Gandolfi, 1728 mercurius staat op het
Punt argus te onthoofden.
(pauwogen van Hera)
Sandro Botticelli, 1483
De geboorte van Venus.
Diana, school van
Foutainbleau
Download