Brief `Liefde is`, voor leerjaar 3

advertisement
Amsterdam, 3 oktober 2014
Betreft: Lesprogramma ‘Liefde is klas 3’
Geachte ouders / verzorgers,
Het behoort tot de taken van de school om een bijdrage te leveren aan de groei
en ontwikkeling van jonge leerlingen naar volwassenheid. In dat kader nemen de
leerlingen van de derde klassen in de periode van week 43 t/m week 46 deel aan
het lesprogramma ‘Liefde is …’ tijdens de reguliere lessen.
Dit is een lesprogramma dat zich richt op vriendschap, liefde, seksualiteit, sociale
media en het leren (her)kennen en aangeven van grenzen. Doel ervan is de
kinderen te informeren en weerbaar te maken en om seksueel
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
De jongens krijgen les van 2 mannelijke voorlichters (of 1 man en 1 vrouw), de
meisjes van 2 vrouwelijke voorlichters van Qpido, het Seksespecifiek
Expertisecentrum van Spirit. Gedurende 4 weken wordt er iedere week een
ander thema in de les behandeld. De jongens zullen zich o.a. bezig houden met
seksualiteit, jongens & meisjes, internet, vriendschap, liefde, houden van en
grenzen accepteren. Voor de meisjes zijn dat thema’s als (risico)relaties, liefde
en vriendschap, internet, grenzen aangeven, ja & nee zeggen.
Met het programma van ‘Liefde is …’ hebben wij zeer positieve ervaringen. Wij
hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we hiermee een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan de verdere ontplooiing van uw kind(eren).
Met vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief kunt u zich wenden tot
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Mw. K. Tamis
Teamleider bovenbouw
Dhr. J.P van Bemmel
Leerjaarcoördinator klas 3
Download