Thema`s GOeD gezien? 4

advertisement
Thema's GOeD gezien? 4
De hoofdvraag in het vierde jaar is : 'Wat kies ik?' Het inzicht van de leerlingen in hun
manier van kiezen willen we doorheen de verschillende thema's laten groeien.
GOeD gezien? 4 bestaat uit 10 thema's waarin de leerlingen telkens worden uitgedaagd om
te leren leven en omgaan met mensen die andere keuzes maken. Communicatie wordt
hier sterk benadrukt en er is per thema ruimte voor verinnerlijking in oasemomenten.
De leerlingen kunnen in een logboek antwoorden op bepaalde vragen bijhouden, die ze niet
per se met de klas hoeven te delen.
Overzicht thema’s:










Thema - Waardemeter
Thema - Geestdrift
Thema - Doe wat ik zeg!
Thema - Leuzen en leugens
Thema - De spiegeltent
Thema - Gewoon anders
Thema - Groepswerk
Thema - Huis van Liefde
Thema - Levensbelangrijk
Thema - Genoeg is genoeg
Thema – Waardemeter
Stilstaan bij waarden kan ons helpen om richting te geven aan ons leven. Als mens zijn we
vaak geneigd om ons te laten leiden door onze gevoelens. Maar het risico daarbij is dat je
daardoor alle kanten kunt opvliegen, want gevoelens zijn veranderlijk en voorbijgaand.
De leerlingen leren de betekenis van waarden en hoe ze er trouw aan kunnen blijven. We
wijzen hen de weg om via waarden prioriteiten te stellen. In de les over Ghandi tonen we
hoe bewust kiezen voor bepaalde waarden tot een sterkere persoonlijkheid kan leiden.
Thema – Geestdrift
Onze leerlingen staan vaak verder van het geloof dan vroeger. Toch staan ze achter heel
wat waarden die ook door het geloof onderschreven worden. Heel wat jongeren zitten
bijvoorbeeld in een jeugdbeweging die christelijke fundamenten heeft. Jongeren worden
ook beïnvloed door bekende figuren die voor hun geloof durven uitkomen. In deze lessen
laten we de leerlingen ontdekken in hoeverre zij persoonlijk geïnspireerd zijn door
christelijke idealen, waarden, beelden ...
Thema’s GOeD gezien? 4 – pagina 1
Thema – Doe wat ik zeg!
Ik wil vrij zijn, maar wat is vrijheid?!
Vrijheid is belangrijk voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de mens. In dit thema
zoeken we samen met de leerlingen naar 'vrijheid' en kijken we hoe vrijheid en
verantwoordelijkheid samengaan.
Thema – Leuzen en leugens
De leerlingen leren kijken naar de ware inhoud alvorens een vrije keuze te maken.
De wereld van leerlingen wordt sterk bepaald door de media. Reclame gebruikt het geloof
om bepaalde producten aan te prijzen; anderzijds maakt het geloof nu ook gebruik van
reclame.
Thema – De spiegeltent
Leerlingen spiegelen zich, zoeken een houvast en ondervinden daarbij bepaalde
hindernissen. Dit thema gaat samen met hen op zoek naar een eigen identiteit. Ze willen
een uniek iemand worden, verschillend van anderen. In die groei naar volwassenheid
worden ze soms geremd door interne of externe factoren. Ook in het gelovig zijn
ondervinden mensen dat ze soms geremd worden. Daar kunnen wij ons de vraag stellen hoe
onze (on)verdraagzaamheid iemands ontwikkeling kan beïnvloeden.
Thema – Gewoon anders
Hoe gaan we om met anderen? Waarom hebben we vooroordelen? Wat met
discriminatie? Negatieve vooroordelen kunnen we de wereld niet uitbannen, maar in dit
thema proberen we een bijdrage te leveren aan een manier van denken en handelen die
gericht is op een grotere mate van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.
Thema – Groepswerk
Ik wil bij een groep horen ...
De mens is een sociaal wezen en zoekt steeds anderen op bij wie hij zich goed voelt. In ons
dagelijkse leven behoren we allemaal tot verschillende groepen. Soms hebben we er heel
wat voor over om tot bepaalde groep te behoren. Hoever kunnen, durven en mogen we
daarin gaan? Ook de christenen vormen een groep. Het begon allemaal klein en
ondergronds; later groots en werd het herkenbaar.
Thema – Huis van Liefde
Dit thema gaat over liefde in al haar vormen. Het toont dat liefde een gave én een opgave
is. Elke dag opnieuw moeten we voor elkaar kiezen .
We plaatsen seksualiteit en lichamelijkheid in een context van liefde en ontmoeting. Verder
schenken we de nodige aandacht aan verantwoordelijkheid en vergeving.
Thema’s GOeD gezien? 4 – pagina 2
Thema – Levensbelangrijk
Hier laten we de leerlingen kennismaken met een gelovig standpunt tegenover sterven en
een vullen we in wat het leven na de dood voor gelovigen betekent. Verder bespreken we
een van de voornaamste doodsoorzaken bij jongeren: zelfdoding.
Thema – Genoeg is genoeg
Presteren we om te 'zijn' of leven we om te presteren?
De leerlingen staan stil bij onze 'haastige' maatschappij, trekken dit open naar een veelheid
van levensbeschouwelijke vragen en leren 'wijs' omgaan met die vragen. Leven ze of worden
ze geleefd?
Thema’s GOeD gezien? 4 – pagina 3
Download