HET HART ALS TRANSFORMATOR

advertisement
HET HART ALS TRANSFORMATOR
Een workshop met Yoyo
Co-trainer: Dino Spiri
22-24 NOVEMBER IN ARNHEM
UIT DE BAN(D) VAN VOORWAARDELIJKE LIEFDE
Wat wij liefde noemen komt bij velen neer op een (gesublimeerde) voortplantingsdrift
gekoppeld aan een vorm van koehandel waarmee wij een partner die tot op zekere hoogte
voorziet in onze fysieke, emotionele en/of mentale behoeften aan ons willen binden. In feite zijn
wij op zoek naar een surrogaatouder die ons alsnog datgene moet geven wat wij in onze jeugd
hebben gemist.
De paradox is, dat juist die wederzijdse afhankelijkheid belet dat wij krijgen wat wij nodig
(denken te) hebben. Beide partners kampen met een gevoel van ‘tekort’ en hebben dus in feite
de ander niet echt iets te bieden. Pogingen om de geliefde zodanig te bewerken dat hij/zij past in
ons plaatje van de ideale ouder kunnen jaren van ons leven in beslag nemen. Jaloezie, angst en
manipulatie vieren hoogtij: ‘Als jij nou maar eens ...’ of ‘Als jij nou maar eens ophield met...’
zijn aan de orde van de dag.
Het je bewust worden van de machtsspelletjes die wij spelen als de eerste verliefdheid is
weggeëbt is een eerste stap in de richting van het doorbreken van de vicieuze cirkel. Het
ontdekken van de onuitputtelijke voedselbron in jezelf is een tweede. Deze workshop gaat over
wakker worden en thuiskomen bij jezelf. Hij laat je zien wat je aan het doen bent en geeft
handreikingen om je te bevrijden uit de klem van de voorwaardelijke liefde. Deze bevrijding is
tevens de geboorte van het mededogen, dat onze verbinding herstelt met het universele Hart.
Het programma wordt afgestemd op wat er speelt bij de deelnemers. We werken met verbale en
non-verbale communicatie, beweging, massage, rollenspel, emotionele integratie, mind-shifting
en meditatie.
Deelname € 195,- inclusief BTW, twee lunches, koffie, thee en fruit. Overnachting € 15,- p.n.
Locatie: ’t Laborint, Oost-Peterstraat 25 in Arnhem
Aanvang: vrijdag 22 november 20.00 uur. Afronding: zondag 24 november 18.00 uur
Losse, gemakkelijke kleding, bij voorkeur in tinten groen (de kleur van het hartchakra),
eventueel gecombineerd met wit en/of zwart.
www.laborint.nl - [email protected]
T LABORINT - LEVENSKUNST IN ACTIE
Download