Een God, groot in Liefde

advertisement
EEN GOD,
LIEFDE
GROOT
IN
De ervaring van de
voorkomende liefde
van God is de
grootste schat van
ons leven.
Ze geeft vreugde,
versterkt onze
verbondenheid en
wakkert de
pastorale
bewogenheid aan.
God is Liefde
1 Joh. 4, 8
is de grote waarheid
van het bijbels
geloof.
De liefde van God is
gratuït en trouw,
neemt altijd het
initiatief
en maakt alles nieuw
In Jezus krijgt de
voorkomende liefde
van de Vader een
menselijk gelaat,
In het kruis, de
verrijzenis en het
ontvangen van de
Geest komt deze
liefde manifest
aanwezig.
We proberen jongeren
een ervaring te laten
opdoen
van Gods
persoonlijke liefde
totdat zij zich zelf
inzetten
en op hun beurt
teken van liefde
en hoop zijn
in de wereld.
We zijn betrokken
in de dynamiek van de liefde van de Vader.
Die liefde is inspiratie en krachtbron
en wordt in het dagelijks leven gevoed doorheen:
• de ontmoeting met Jezus in de Eucharistie
• de confrontatie met het Woord van God
• het Sacrament van de verzoening
• de ervaring van gebed, liefde die leven wordt
Don Bosco en Maria Mazzarello
leefden voortdurend
in Gods aanwezigheid
‘Doe in volle
vrijheid wat de
liefde je vraagt
MM
Een God,
groot in
liefde
• doet de passie voor
Christus in ons
herleven
• doet verlangen naar
contemplatie
• doet ons het leven
bekijken met een
evangelische blik
Een God,
groot in
liefde
Het maakt ons tot
zusters van Don
Bosco die hun roeping
beleven
in vreugde en
creativiteit.
Download