Document

advertisement
Motiverende werkvormen
ILT - Vakgroep Nederlands
Annemie Decavele en Ellen Nys
12 maart 2015
Heverlee
16
theater
2
antropologie
Annemie
João
Wat betekent de Portugese zin ‘Ele mira o
pássaro roxo?
A. Zij lijkt op een rode vogel.
B. Hij richt op de paarse vogel.
C. Hij kijkt naar de rode vogel.
0%
vo
ge
l.
de
ki
jk
tn
aa
r
Hi
j
de
ht
op
r ic
Hi
j
ro
de
pa
ar
se
vo
ge
l.
ro
de
ee
n
kt
op
lij
Zi
j
0%
vo
ge
l.
0%
In welke Europese taal wordt de moedertaal
niet met de moeder in verband gebracht?
A. In het Turks.
B. In het Pools.
C. In het Grieks.
he
tG
r ie
In
oo
ls.
he
tP
In
he
tT
ur
ks
In
0%
ks
.
0%
.
0%
Wat betekent ‘Terviseks’ in het Ests?
A. Aangenaam kennis te maken!
B. Proost!
C. Ik hou van jou!
Aa
ng
en
aa
m
0%
ho
u
va
n
Pr
oo
st
!
jo
u!
0%
Ik
ke
nn
is
te
m
ak
en
!
0%
Walk about grammar : voorbeelden
Walk about: voorbeelden
Walk about: voorbeelden
Hoe kan je je als student voorbereiden op een hoorcollege?
-
zelfdeterminatietheorie
autonomie
keuze
competentie
structuur
relationele
verbondenheid
meervoudige intelligenties
• individu = eigen intelligentieprofiel
• docent: bewust van zijn intelligentieprofiel
 zoveel mogelijk profielen aanspreken
 variatie in werkvormen en inhoud
Liefde liefde (Bernlef)
Liefde liefde (Bernlef)
Op een vluchtheuvel
kust een jongen een meisje
met paardentanden
bolle ogen achter een bril
zoeken de zijne fletse blauwe
in een gezicht vol pukkels
in zijn aktentas
dat weet ik zeker
zitten nog de broodkruimels van vorige week
en haar bloemetjesjurk
ruikt naar thuis
(een keeshond van porselein
waarvan een poot is gebroken)
en toch staat de stad
plotseling
stil
straks zal in het warenhuis
een pakje shampoo vallen
zal deze vrouw zich wegen en
die man zijn voeten vegen
op een mat
waar ‘welkom’ staat geschreven
maar nu
staat de stad stil
als volle ogen
fletse blauwe trouwen
relationele verbondenheid => motivatie
Dankjewel!
Download