Les 34a - Classy.be

advertisement
Lien Cattrysse en Kaat Van de Velde
2D – Groep 06
Les 34: De godsdienst bij de Grieken
-Goden
*De Grieken vereren vele Goden.
De grieken vereren meer dan één god, dat noemt men polytheïsme.
Alleen de Joden, later ook de Christenen vereren maar één god.
Goden hebben menselijke karaktertrekken en een menselijk lichaam, vb.
Oppergod Zeus is zelfs af en toe ontrouw aan zijn echtgenote.
Er zijn ook wel nog half-goden: nakomelingen uit de van een God met een
mens.
*Godsdienstige plechtigheden.
In hellas duid men burgers aan om goden te vereren.
Zij staan dan in voor de organisatie van feestelijkheden, offers en de
eredienst.
Alle goden krijgen offers.
Dat is meestal voedsel dat verbrand wordt in het offervuur naast de
tempel.
Voor de Grieken wordt de levensloop van bij de geboorte vastgelegd door
de “ schikgodinnen”.
Als je wil weten wat je te wachten staat kun je een godheid gunstig
stemmen met een offer.
In ruil daarvoor geeft die God je dan via een tussenpersoon informatie
over je toekomst.
Zowel die uitspraak als de plaats heet orakel.
* Woonplaats.
De twaalf voornaamste Goden: Zeus, Hestia, Poseidon, Hepaestus,
Pallas Athene, Ares, Artemis, Hera, Demeter, Aphrodite, Apollo en
Hermes, wonen samen als één grote familie op de berg Olympos.
De berg Olympos in ca. 3 km hoog.
* Uitleg over elke God.
-Zeus: Zeus is heerser van hemel en aarde, hij is oppergod. Dus de
machtigstevan de mensen en van de goden op Olympos.
Men noemt hem ook nog: God van de hemel.
Enkele bijnamen zijn: regengod en wolkenverzamelaar.
Zeus heeft als atribuut: een bliksemschicht.
Zijn Romeinse naam klinkt zo : Jupiter!
-Hestia: Hestia is de Godin van de huiselijkheid.
Ze nam dan ook nooit deel aan oorlogen en ruzies.
Hestia was niet alleen zacht- en edelmoedig maar ook heel vriendelijk.
Ze wordt dan ook aanbeden tijdens het eten.
Ze heeft het bouwen van huizen uitgevonden.
Haar Romeinse naam is Vesta!
-Poseidon: Poseidon is de God van de zee.
Men zegt dat hij het paard heeft geschapen.
Hij heeft als atribuut een trident (drietand).
Hij krijgt soms de naam van “aardschokker”.
Als Romeinse naam kreeg hij Neptunus.
-Hephaestus: Hephaestus is de God van het vuur en de smeedkunst.
De oude Grieken dachten dat als er een vulkaan uitbarste dat dat door
Hephaestus kwam, hij was weer iets aan het smeden.
Zijn Romeinse naam is dus Vulcan.
-Pallas Athene: Pallas Athene is de Godin van de wijsheid.
Ze beschermde de wetenschap,kunstvaardigheid en ambachten.
Zij heeft de olijfboom geschapen, dit is dus haar boom.
Haar atribuut is de uil.
De Romeinse naam is Minerva!
-Ares: Ares in de God van de oorlog.
Zijn Romeinse naam is Mars, De God van Mars was zeer geliefd bij de
Romeinen want de Romeinen zijn een oorloglustig volk.
Zijn atribuut is de Gier!
-Artemis: Artemis is de Godin van de jacht en de maan.
Ze is beschermheilige van de kinderen tot ze groot zijn.
Ze wordt voornamelijk vereerd door de jonge spartanen.
Alle wilde dieren waren heilig voor haar.
Haar Romeinse naam is Diana!
-Hera: Hera is de beschermheilige van het huwelijk.
Door velen werd ze als mooiste Godin beschreven.
De stad Argos is haar lievelingsstad, de pauw en de koe zijn haar heilig.
Haar Romeinse naam klinkt zo: Juno!
-Demeter: Demeter is de Godin van de landbouw.
Demeter’s naam betekend “moeder aarde”.
Ze heeft als atribuut meestal een graan-of korenhalm!
Haar Romeinse naam is Ceres.
-Aphrodite: Aphrodite is de Godin van liefde en schoonheid.
De naam Aphrodite betekend letterlijk “uit het schuim geboren”.
Ze werd voorgesteld al een hele jonge mooie vrouw.
De roos is haar bloem.
De Romeinse naam van deze Godin is Venus.
-Apollo: Apollo is de God van het licht,de muziek en het orakel.
Apollo was voor de oude Grieken een van de belangerijkste Goden.
Zijn boom is de laurier.
Zijn dier is de dolfijn en de kraai was samen met zoveel andere dieren
heilig.
-Hermes: Hermes is de God van handel, verkeer en dieven.
Hij is eveneens boodschapper van Zeus en zoveel andere Goden.
Hij is tevens uitvinder van de lier en de fluit.
Zijn Romeinse naam gaat als volgt: Mercurius.
*** Drie testvraagjes!!!
1. Waar wonen de 12 voornaamste Goden?
(Op de berg Olympos)
2. Hoe noem je het geloof in meerdere Goden?
(Polytheïsme)
3. Wie is de Oppergod?
(Zeus)
Download