eigen overzicht klassieke goden

advertisement
twaalf Olympische goden: Aphrodite, Apollo, Ares, Artemis, Athena, Hades, Hephaistos, Hera, Hermes, Hestia, Poseidon en Zeus
Griekse naam
Aphrodite
Romeinse naam
Venus
god(in) van de:
liefde
herkenbaar aan:
schelp, duiven,
Erosfiguurtjes, appel,
krans
bijzonderheden
- personificatie van schoonheid en liefde
- getrouwd met Hephaistos: de lelijke smid van de
goden (ze was hem vaak ontrouw, met enkele
buitenechtelijke kinderen van dien)
- Erosfiguurtjes: dikke kindjes met vleugeltjes en pijl en
boog, Eros/Cupido/Amor is daar een van (zoon van
Aphrodite)
Apollo/Apolloon
Apollo
zon, muziek, geneeskunde,
poëzie en schone kunsten
laurier, lier, zwaan,
dolfijn, pijl en boog,
- had beroemd heiligdom in Delphi (met een
orakelende priesteres (Pythia) die door dampen
bedwelmd in trance raakte)
- vele geliefden, zowel mannelijke als vrouwelijke
- de meest vereerde god
Ares
Mars
oorlog
wapens, helm, schild,
gier, slang
- in Griekenland niet zo vereerd, in het Romeinse rijk
wel (groot verschil tussen die twee samenlevingen:
een machogod die symbool staat voor strijd en oorlog
paste beter bij de Romeinen)
- heeft affaires met Aphrodite
Artemis
Diana
jacht, geboorte en maan
pijl en boog, hert en
jachthonden
vaak nimfen bij zich
- haar pijlen missen nooit doel
- kuisheid belangrijk
(Pallas) Athene
Minerva
wijsheid, strijd en vrede
wapenrustig, helm,
speer, uil, slang, haan,
olijfboom
- beschermgodin van de stad Athene
- streng maar rechtvaardig
- geen mooi popje, maar een stoere tante die vaak een
rol in oorlogen speelde
- geboren uit het hoofd van Zeus (die beste man had
hoofdpijn, uiteindelijk werd door Hephaistos zijn hoofd
opengespleten en daar was ineens een volwassen
Pallas Athena, compleet met wapenrustig en speer)
Griekse naam
Demeter
Romeinse naam
god(in) van de:
vruchtbaarheid, landbouw
en oogst
herkenbaar aan:
korenaren
Hades
Pluto
onderwereld, rijkdom en
kostbare metalen
sleutel, hellehond met
drie koppen
Kerberos/Cerberus,
veerman Charon, hoorn
des overvloeds
Hephaistos
Vulcanus
smeedkunst, vuur en
vulkanen
werkmansmuts,
gereedschappen van
een smid
- ooit door Zeus uit de hemel geslingerd uit wraak,
hierdoor mismaakt en mank
- hij is weinig op de Olympus, niet echt een goede
band met zijn ouders Zeus en Hera
Hera
Juno
huwelijkse trouw,
vruchtbaarheid,
beschermster van de
vrouwen
koekoek, koe, kraai en
pauw
- oh ironie: de godin die het prototype van monogamie
is geworden, is getrouwd met de overspelige Zeus
- niet gek dat ze later ook een verbeelding is geworden
van ziekelijke jaloezie
- de sterren aan de hemel zijn ontstaan druppels van
haar melk: vandaar Melkweg
zit vaak op een stoel
naast Zeus met een staf
in haar hand
bijzonderheden
- haar dochter Persephone is ontvoerd naar de
onderwereld door Hades
- weinig standbeelden van hem: mensen waren bang
- god van de rijkdom en de kostbare metalen: die
liggen immers vaak diep in de aarde verborgen
- vaak samen met de hellehond die het dodenrijk
bewaakt en met Charon, de veerman die de doden in
zijn boot over de rivier de Styx brengt
- zes maanden per jaar woont Persephone, de dochter
van Demeter bij hem
Hermes
Mercurius
handel, verkeer en
welsprekendheid
vleugels aan zijn
muts/hoofd, gevleugde
schoenen, staf met
vleugels
lier
- boodschapper van de goden (vandaar die vleugels:
dat reist gemakkelijk en snel)
- slim typje, altijd bereid om mensen mee te helpen
met een truc of een list, daarom ook beschermheilige
van de dieven
- uitvinder van de lier
- brengt doden naar het dodenrijk
Hestia
Vesta
vuur, huiselijkheid, haard
vuur/haard, ezel
- vriendelijke godin
- huiselijk
- eeuwige maagd (Vestaalse maagden in Rome)
Griekse naam
Poseidon
Romeinse naam
Neptunus
god(in) van de:
het water, de zee
herkenbaar aan:
drietand, zeedieren, met
name dolfijnen (ook als
paarden voor een
wagen)
bijzonderheden
- broer van Zeus
- opvliegend typje: veroorzaakt aardbevingen,
vloedgolven, draaikolken, kolkend schuim om
schepen/eilanden te vernietigen
- hij kreeg veel offers van zeelieden die hoopten hem
gunstig te stemmen
- beschermer van de paarden
Zeus
Jupiter
oppergod
bliksemschichten,
adelaar, lauwerkrans in
zijn haar
- oppergod: vaak de grootste man met een enorme
baard
- schuinsmarcheerder, tot grote frustratie van zijn
vrouw (en zus) Hera: hij heeft veel vrouwen geschaakt
door van gedaante te veranderen
zit vaak op een stoel
naast Hera met een staf
en/of een bliksemschicht
in zijn hand
Geen officiële Olympische god, maar wel te belangrijk om niet te vermelden:
Griekse naam
Dionysos
Romeinse naam
Bacchus/Liber
god(in) van de:
god van de wijn
herkenbaar aan:
lang haar, vaak in knot
met bloemen,
wijnbokaal, druiventros,
druivenmand, saters,
staf met wijnranken
bijzonderheden
- halfgod: zoon van Zeus en sterfelijke Semele
- heeft de wijn aan de mensen gegeven
- spil rondom losbandige feesten waarbij vrouwen en
meisjes
Download