Iets met argusogen bekijken

advertisement
FICHE ETYMOLOGIE
- UITDRUKKING UIT DE KLASSIEKE MYTHOLOGIE
Namen: Ward & Thibault
Klas: 4WETa
Vul deze fiche aan met de gevraagde informatie, gebruik daarbij volzinnen en stuur die nadien door naar
[email protected]
1) Wat is de betekenis van de uitdrukking?
Iets met argusogen bekijken.  Iets nauwlettend in de gaten houden, iets wantrouwend bekijken.
2) Wat is de oorsprong van de uitdrukking? Waar komt het vandaan? Welk verhaal schuilt erachter? Zorg
voor een zo volledig mogelijk verhaal zodat begrip van de uitdrukking duidelijk wordt.
De zegswijze gaat terug op de Griekse mythologie. Daarin komt een reus voor met honderd ogen over zijn
hele lichaam, Argus genaamd (in het Grieks: Argos Panoptes; panoptes betekent 'die alles ziet'). Argus zag
dus álles. En toch liep het niet goed met hem af: hij werd gedood door Hermes, de zoon van Zeus.
Zeus had een verhouding met Io, een priesteres. Zijn vrouw Hera vermoedde dat en veranderde Io in een
koe. Hera vroeg Argus om Io te bewaken, omdat ze ervan uitging dat hem niets zou ontgaan. Zeus vroeg aan
zijn zoon Hermes de koe te stelen, maar dit plan werd verraden. Toen nam Hermes de gedaante van een
herder aan. Het lukte hem Argus in slaap te spelen met heel mooi fluitspel. Hij doodde Argus en bevrijdde Io.
Hera plantte alle ogen van Argus op de staart van haar lievelingsvogel, de pauw. En ze bleef Io (die nog
steeds de gedaante van een koe had) kwellen met een horzel, die haar overal volgde en haar veel pijn
bezorgde. Om aan die pijniging te ontkomen zwierf Io lang over de aarde rond. Zeus smeekte Hera een einde
aan Io's beproeving te maken en uiteindelijk gaf Hera haar in Egypte haar vroegere gedaante terug. Io werd
vervolgens moeder van Zeus' zoon Epaphus, die koning van Egypte werd en Memphis stichtte.
3) Welke link met de actualiteit heb je gevonden? Kopieer het artikel of verwoord in enkele regels welk
verband er tussen de uitdrukking en de actualiteit.
We hebben een link gevonden met de actualiteit in Griekenland. Griekenland verkeert zoals iedereen weet in
crisis. Verschillende landen hebben al veel geld geleend aan Griekenland en willen dat geld dan ook terugkrijgen.
Deze landen volgen dan ook met argusogen de situatie in Griekenland. Ze willen zeker zijn dat ze hun geld
terugkrijgen en volgen hierdoor de financiële situatie met argusogen.
4) Noteer bij alles de gebruikte bronnen.

Bron waarin je de betekenis vond:
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/iets-met-argusogen-bekijken

Bron waarin je de etymologie vond:
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/iets-met-argusogen-bekijken

Bron waarin je de link met de actualiteit vond:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/2.37284?eid=1.2384730
Download