Geloof Pip GS presentatie overig religieus handout

advertisement
Oud Egyptische godsdienst --> monotheïstische godsdienst is.
God bestond eigenlijk alleen maar uit functies en eigenschappen.
Deze eigenschappen werden verpersoonlijkt door neteru's.
'Goden' met dus elk hun eigen herkenningspunten --> menselijk lichaam en dierenhoofd +
eigen symbool.
Natuur --> uitleg/ vergelijking met mensenwereld.
Rol mensenleven --> je verenigen met je eigen goddelijke oorsprong.
Dood was een doorgang, geen einde.
Egyptenaren hadden geen eigen boek, zoals de bijbel (canon). Wel geschriften en
leerstellingen. Deze spraken elkaar soms tegen, maar dit was geen probleem voor de
Egyptenaren. Ze zagen het als verschillende perspectieven, die ze allemaal moesten zien,
respecteren en onthouden.
Egyptenaren hadden geen uitgebreide mythologie (t.o.v. de Grieken en Romeinen). De
verhalen gingen over de schepping van de wereld, of verklaringen van de natuur.
Oud Griekse godsdienst
De Griekse godsdienst is een polytheïstische godsdienst, met Zeus als oppergod -- Goden
werden gebruikt om natuursverschijnselen te verklaren. De goden moesten door de Grieken
tevreden gehouden worden. Er werd geofferd aan de goden om het geluk van de goden aan
je eigen kant te krijgen.
Grieken geloofden in een onderwereld. Deze kwam voor in hun mythen. Ook in kwamen er
veel tochten, en heldendaden voor in hun mythes.
Confucianisme
Het confucianisme, benoemd naar de Chinese man Confucius, is een van de belangrijkste
Chinese godsdiensten. Het belangrijkste in dit geloof is het houden aan eeuwen oude
tradities, de relatie tussen ouderen en jonge mensen en het vereren van de voorouders. Ook
dachten de aanhangers van het confucianisme dat braafheid te leren was. Het
confucianisme heeft wel zijn eigen boek.
Romeinse geloof
Over het algemeen zijn er weinig verschillen het romeinse en griekse geloof.
De Romeinen hebben bijna de zelfde goden. Deze goden hebben nog steeds de zelfde taak
en plek in de wereld maar heten anders. Jupiter en Zeus. De Romeinen geloofden in leven
na de dood. Zij geloofden in de onderwereld waar Pluto heersde. De onderwereldwas in drie
delen verdeeld, waar het normale leven was, het ‘goddelijke’ leven en het leven van straf en
lijden.
Voordat de Romeinen in de onderwereld kwamen moesten ze eerst de Acheron over.
Rituelen:
De meest belangrijke zijn het offer, het gebed en de divinatio.
Divinatio is de leer om de wil van de goden te leren kennen. Dit deden ze door te kijken naar
het weer, het gedrag van dieren en ingewanden van een dier.
Gebeden werden gehouden in de tempel,huizen hadden soms wel kleine altaren, het
Lararium.
Het Germaanse geloof:
De Goden:



Odin/ Wodan, is de oppergod, god van de wijsheid en oorlog. Odin heeft veel
attributten; een speer of een staf en een ring gesmeed door dwergen. Woensdag is
naar deze god vernoemd.
Thor, god van het weer en de donder. Hier zie je alweer een link naar de god Zeus en
Jupiter. Donderdag is naar deze god vernoemd. Thor is een zoon van Odin en Jörd,
de aarde.
Freya, godin van de vruchtbaarheid. Deze godin heeft meerdere namen Frey Freya
en Frigg. Frigg is de vrouw van Odin. Een atribuut van Freya is het spinnenwiel.
Rituelen:
Rituelen kunnen heel erg verschillen. Dit licht niet alleen aan de gelegenheid maar ook in
welke god of goden je gelooft. Maar er zijn altijd een aantal zelfde handelingen.
Mensen die dit geloof aanhangen hebben geen kerken of een plaats waar iedereen samen
komt. Je kan een ritueel daarom alleen of met meerderen thuis uitvoeren.
Zie presentatie.
Als alle vier de elementen zijn verwelkomt mag je de godin of god verwelkomen. Hij of zij zal
samen met jou in de cirkel zijn om je te helpen.
De ‘spreuken’ die wicca’s in de cirkel doen kunnen ze zelf maken. Er is dus absoluut geen
vaste regel.
Feestdagen:
Samhain - 31 oktober/1 november (Halloween)
Dit is het Nieuwjaar voor wicca. Op deze dag is de sluier tussen de wereld van de levende
en de doden het dunste is. Op deze dag worden de doden herdacht. Wicca’s geloven in
hergeboorte, daarom is deze dag niet verdrietig.
Ostara - 21/22 maart (Lentefeest)
Dit is het zelfde feest als ons paasfeest. Op deze dag duur de nacht net zo lang als de dag.
Er wordt gevierd dat het licht het duister overwint. De vruchtbaarheid van het land wordt
daarom ook uitgedrukt door eieren, konijnen en bloemen.
Beltane - 1 mei (Meiavond, Meifeest)
Beltane is de tegenpool van samhain. Beltane gaat namelijk over de levende. In meibomen
worden linten gehangen en wordt er feest gevierd.
Esbats
Dit zijn de maanfeesten in het jaar. Bij elke volle maan hoort er een feest. Dat zijn er
meestal 12 in een jaar. Tijdens de volle maan worden de meeste rituelen uitgevoerd omdat
mensen veel kracht kunnen putten uit de maan, wat trouwens een belichaming is van de
godin.
Download