Werkblaadje Egyptische godsdienst

advertisement
Werkblaadje Egyptische godsdienst
NAAM:
Maak een map aan in ‘Mijn bestanden’ naar jou naam vb.
KLAS:
!!!! Vergeet niet regelmatig het bestand op te slaan in jou
NR:
map zodat er geen overtollig werk verricht moet worden.
1. Klik op de tab ‘Differentiatie’. Hier zie je verschillende godsdienstige symbolen. Het is aan jou deze
op de juiste godsdienst te plakken door te kiezen uit het lijstje. Test jezelf!
Controleer je score door bij afloop op de ‘Check’ toets te drukken.
2. Zoals bij elke les is het belangrijk dat we ons situeren in tijd en ruimte om te kijken waar en
wanneer wij ons bevinden. Klik op ‘Situering’ en bestudeer de tijdlijn en kaartjes:

Wanneer situeren we de oude Egyptenaren?

In welk deel van welk continent ligt het oude Egypte?

Welke belangrijke stroom loopt er door Egypte?
3. We weten dus dat elke godsdienst zijn eigen symbolen (zie vraag 1), wetten, verhalen, enz …
heeft. Het belangrijkste verhaal van onze godsdienst is waarschijnlijk het scheppingsverhaal.
Zo heeft ook de Egyptische godsdienst heeft zijn eigen scheppingsverhaal.
Klik op ‘Ontstaan’. Hier vinden jullie het Christelijke – en daaronder het Egyptische
scheppingsverhaal terug. Lees de twee verhalen grondig door:

Noem 2 gelijkenissen tussen de twee verhalen.
-

Zoek een opvallend groot verschil
=> Polytheïsme (versus Monotheïsme bij het Christendom)
4. De Egyptenaren kenden dus een grote verscheidenheid aan goden (Polytheïsme) t.o.v. de
Christenen, de Moslims, de Joden, enz… die slechts geloven in één God (Monotheïsme).
Klik op ‘Goden’. Hier zie je de namen van een aantal Egyptische goden (van 1 – 9). Daaronder kan
je verschillende afbeeldingen van deze goden terug vinden (van a tot i). Deze staan echter niet in
de juiste volgorde.
 Ga op het internet (http://www.google.be) zelf op zoek naar welke afbeelding (a-i) bij
welke naam thuishoort. Vul ook in waarom ze specifiek aanbeden werden.
NAAM
1. Chepre
2. Bastet
3. Aton
LETTER
WAAROM AANBEDEN?
1
4. Thot
5. Isis
6. Anoebis
7. Horus
8. Osiris
9. Seth

De Egyptische godsdienst was ook een natuurgodsdienst. Hierbij zijn de goden afgeleid uit
de natuurverschijnselen (vb. hemellichamen). Dit omdat ze de natuur niet begrijpen en zo
antwoorden willen geven.
Welke van de bovenstaande goden worden voorgesteld …
als dier
als mens
als mens-dier
als hemellichaam

Zoals Christenen naar de kerk gaan om hun god te vereren, gingen de Egyptenaren naar
tempels om hun goden te vereren. Zo is het tempelcomplex van Karnak (te Luxor)
vandaag de dag nog steeds het grootste religieuze bouwwerk ter wereld! Hiervan vinden
jullie onderaan de webpagina een collage.
5. Als wij sterven wordt ons lichaam meestal begraven op een kerkhof. Om te ontdekken hoe de
Oude Egyptenaren hun doden begroeven klik je op ‘Leven na de dood’ en bekijk je het filmpje van
het nagemaakte graf van Toetanchamon (een van de belangrijkste farao’s uit de geschiedenis).

Het lichaam van de dode farao zat dus in een rijkelijk versierde sarcofaag. Er ging echter
een heel proces van mummificatie (=lijkbewaring) aan vooraf. Kan jij de verschillende
stappen in de juiste volgorde zetten?
Zet in de juiste volgorde:
____ - ____ - ____ - ____ ____
Eindopdracht
Kies je favoriete godheid, zoek hiervan een aantal afbeeldingen op het internet
(http://www.google.be/imghp?hl=nl&tab=wi) en maak je eigen creatieve collage met het
programma Picasa. Dit kan je op het bureaublad van de computers op school terugvinden.
Zo maakte ikzelf eerder met dit programma al een collage van het tempelcomplex van Karnak (zie tab
‘Goden’).
 Sla deze collage bij afloop eveneens op in je mapje.
Gelieve bij afloop jullie bestandje en eindopdracht door te sturen naar mijn smartschooladres:
[email protected]
2
Download