Het oude Egypte

advertisement
Het oude Egypte
Doel:
Meer kennis en inzicht verkrijgen in het maatschappelijke en sociale leven van het oude Egypte.
Benodigde voorkennis:
Enige algemene kennis van de geschiedenis van het oude Egypte.
Benodigd materiaal:
Teken- en knutselmateriaal, naslagwerken.
Mogelijkheden om de les te gebruiken:
- Als project.
- Eén kind kiest één of meer opdrachten uit.
- Je kiest voor één of meer kinderen opdrachten uit.
- De hele groep werkt aan dezelfde opdrachten.
- De hele groep mag één tot bijvoorbeeld 3 opdrachten uitkiezen en daaraan werken. Je kunt ook één
van de opdrachten verplicht stellen en bijvoorbeeld 2 of 3 andere zelf laten kiezen.
Waar kunt u bij de beoordeling op letten?:
Je hoeft de antwoorden niet inhoudelijk precies te controleren. Om er toch inzicht in te krijgen of de
leerling wel serieus gewerkt heeft laat je het kind bij elk antwoord apart steeds de bron vermelden.
Het oude Egypte
1. Maak een model van de piramide van Cheops. Reken uit op welke schaal je hem hebt nagemaakt.
2. Teken een plattegrond voor een Egyptisch museum. Geef de kunstvoorwerpen waarover je gelezen
hebt een plaats in verschillende afdelingen van het museum. Leg uit waarom je voor deze indeling
hebt gekozen.
3. Jij bent een arbeider die samen met een groep arbeiders een piramide aan het bouwen is. Beschrijf
een werkdag uit je dagelijks leven. Maak een werkschema voor één dag, waarop staat wat je doet en
op welke tijden.
4. Bestudeer en ontwerp zelf een graftombe. Welke voorwerpen zou je er in zetten? Hoe zou je deze
graftombe beschermen tegen dieven?
5. Hoe denk jij dat de Egyptenaren hun piramides bouwden? Bedenk je eigen manier om zo’n
piramide te bouwen.
6. Zoek enkele tekens van het hiëroglyfenschrift op. Waar lijken ze op? Wat denk jij wat ze
betekenen?
7. Ontwerp je eigen hiëroglyfen-taal. Maak een woordenboek hiervan en schrijf zelf een verhaal in
jouw verzonnen taal.
8. Maak een indeling van verschillende niveaus in de Egyptische samenleving en geef aan welk soort
arbeid elke klasse verrichtte.
9. Maak met gebruik van graftekeningen een menukaart voor een Egyptisch feest.
10. Zoek de legende van Osiris op. Waarom was dit verhaal zo belangrijk voor de Egyptenaren? Hoe
beïnvloedde deze legende hun leven en hun godsdienst?
11. Zoek foto’s /plaatjes van Egyptische sieraden en kleding. Ontwerp zelf moderne sieraden en kleren
in Egyptische stijl.
12. Vertel alle mogelijke gevolgen als de Nijl niet ieder jaar zou overstromen.
13. Welke kostbaarheden kunnen er volgens jou nog in Egypte begraven liggen?
14. Egyptische goden werden soms afgebeeld als dieren. Kun je een aantal namen van deze goden
opzoeken? Waarom denk je dat de Egyptenaren hun goden als dieren afbeeldden?
15. Beschrijf het klimaat van Egypte. Hoe zou het leven in het oude Egypte anders geweest zijn als er
hetzelfde klimaat geheerst had als hier in Nederland?
16. Je hebt een graftombe ontdekt die nog niet geopend is geweest. Beschrijf wat je voelt als je in deze
tombe binnenkomt. Schrijf heel precies op wat voor kunst- en gebruiksvoorwerpen je daar vindt. Doe
ze soort bij soort en teken ze. Lees voor je begint het verhaal van de ontdekking van de grafkamers
van Toetanchamon om jezelf bij deze opdracht op weg te helpen.
Download
Random flashcards
Create flashcards