passie voor wiskunde?

advertisement
PASSIE VOOR WISKUNDE?
Vind je getallen de max? Hou je van complexe vraagstukken? Ben je nieuwsgierig
naar de mooie eigenschappen die driehoeken en parallellogrammen in peƩo
hebben? Hou je van een degelijk bewijs?
Wil je graag jonge mensen uitdagen en ook de minder sterke leerlingen over de
(breuk)streep trekken? Dan is wiskunde de juiste keuze!
Je leert jongeren begeleiden in het proces van probleemoplossend denken door
met passie en de nodige creaƟviteit te tonen hoe actueel wiskunde is!
Contact
Campus De Vest | Zandpoortvest 60 |2800 Mechelen
Wiskunde in de kijker!
Opleidingscoördinator | [email protected]
h p://www.thomasmore.be/leraar‐secundair‐onderwijs
Techniek
InformaƟca
Godsdienst
Geschiedenis
Fysica
Frans
Engels
Economie
Biologie
Aardrijkskunde
Combineer
met
14 maart is een speciale dag
voor wiskundigen. De π‐dag
is wereldwijd voor hen een
bijzondere feestdag. Ook wij
doen mee met een heus Pi –
menu en allerlei andere Pi‐
ac viteiten!
PASSIE VOOR WISKUNDE?
Vind je getallen de max? Hou je van complexe vraagstukken? Ben je nieuwsgierig
naar de mooie eigenschappen die driehoeken en parallellogrammen in peƩo
hebben? Hou je van een degelijk bewijs?
Wil je graag jonge mensen uitdagen en ook de minder sterke leerlingen over de
(breuk)streep trekken? Dan is wiskunde de juiste keuze!
Je leert jongeren begeleiden in het proces van probleemoplossend denken door
met passie en de nodige creaƟviteit te tonen hoe actueel wiskunde is!
Contact
Campus De Vest | Zandpoortvest 60 |2800 Mechelen
Wiskunde in de kijker!
Opleidingscoördinator | [email protected]
h p://www.thomasmore.be/leraar‐secundair‐onderwijs
Techniek
InformaƟca
Godsdienst
Geschiedenis
Fysica
Frans
Engels
Economie
Biologie
Aardrijkskunde
Combineer
met
14 maart is een speciale dag
voor wiskundigen. De π‐dag
is wereldwijd voor hen een
bijzondere feestdag. Ook wij
doen mee met een heus Pi –
menu en allerlei andere Pi‐
ac viteiten!
VU: Anne Verhoeven | Lerarenopleidingen Thomas More |Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen
JAAR 1
INHOUDELIJKE
EXPERTISE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vlakke meetkunde
Logica
Verzamelingenleer
Rela es en func es
Structuren
Getallenleer 1
Wiskundeso ware : Cabri, Geogebra,
Derive, Graphma ca
‐ Zelfstudie leerstof wiskunde eerste
jaar A‐stroom
VAKDIDACTIEK
‐ Maken van een lesvoorbereiding
‐ Wiskunde in al zijn face en
JAAR 2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Getallenleer 2
Reële getallen
Sta s ek met SPSS
Analy sche meetkunde
Veeltermen
Ruimtemeetkunde
Wiskundeso ware: Geogebra en
Derive
‐ Zelfstudie leerstof wiskunde tweede
jaar A‐stroom en eerste jaar tweede
graad
‐
‐
‐
‐
‐ Werken met het Smartboard in de
wiskundeles
‐ Werken met het (grafisch) reken‐
toestel
‐ Wiskunde: het leven zoals het is
‐ Module B‐stroom
‐ Wiskunde en remediëren
‐ Dyscalculie
‐ Digitale gereedschapskist voor
meetkunde
VU: Anne Verhoeven | Lerarenopleidingen Thomas More |Campus De Vest, Zandpoortvest 60, Mechelen
JAAR 1
INHOUDELIJKE
EXPERTISE
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Vlakke meetkunde
Logica
Verzamelingenleer
Rela es en func es
Structuren
Getallenleer 1
Wiskundeso ware : Cabri, Geogebra,
Derive, Graphma ca
‐ Zelfstudie leerstof wiskunde eerste
jaar A‐stroom
VAKDIDACTIEK
‐ Maken van een lesvoorbereiding
‐ Wiskunde in al zijn face en
JAAR 3
JAAR 2
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Rijen
Vlakke meetkunde : de cirkel
Goniometrie
Driehoeksmeetkunde
JAAR 3
Getallenleer 2
Reële getallen
Sta s ek met SPSS
Analy sche meetkunde
Veeltermen
Ruimtemeetkunde
Wiskundeso ware: Geogebra en
Derive
‐ Zelfstudie leerstof wiskunde tweede
jaar A‐stroom en eerste jaar tweede
graad
‐
‐
‐
‐
‐ Werken met het Smartboard in de
wiskundeles
‐ Werken met het (grafisch) reken‐
toestel
‐ Wiskunde: het leven zoals het is
‐ Module B‐stroom
‐ Wiskunde en remediëren
‐ Dyscalculie
‐ Digitale gereedschapskist voor
meetkunde
Rijen
Vlakke meetkunde : de cirkel
Goniometrie
Driehoeksmeetkunde
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards