handleiding bij de verwerking in GEOGEBRA

advertisement
ZWIN NATUURCENTRUM
ECOLOGIE: verwerking met Geogebra 3D beta
Bij het veldwerk ecologie hebben we voorzien om bij de verwerking gebruik te maken
van een 3D geogebra applet. Dit maakt het mogelijk alle waarnemingen visueel te
maken in een rekentabel en 3D grafiek.
Let wel! Het gebruik van Geogebra 3D is momenteel door de Franse ontwikkelaars
voorzien als een BETA versie, je moet deze java-applet dan ook via
internetverbinding opstarten. Men werkt nog steeds aan een finale versie.
Meer info op:
http://www.geogebra.org/forum/viewtopic.php?f=52&t=19846
Geogebra 5.0 Beta op te starten via:
http://www.geogebra.org/webstart/5.0/geogebra-50.jnlp
Minimale PC voorzieningen om hiervan gebruik te kunnen maken:
- Een relatief krachtige computer met Windows besturingssysteem
- Internetverbinding
- Een recente installatie van de laatste versie van Java
- Het geogebra 3D bestand voor de transectwaarneming: transect.ggb
Wanneer je via de webapplicatie geogebra 5.0 hebt kunnen opstarten is het grote
verschil onder andere te vinden in het bestandsmenu bij beeld. In dit menu vind je
namelijk het onderdeel Graphics view 3D. Als je dit aanvinkt, krijg je het 3D scherm
te zien.
Je kunt nu het bestand transect.ggb openen.
Dit bestand bevat een grafische uitwerking van het cirkeltransect met lijnen in het 3D
scherm en een gekoppeld rekenblad. De waarnemingen van je klasgroep voer je in
via dit rekenblad (te openen via menu beeld, rekenblad). De grafische weergave
komt in het Graphics view 3D scherm te zien. Binnen het bestand is er plaats
voorzien voor 5 transectlijnen.
Voor meer info: contacteer [email protected]
Download