Uploaded by jqckreaper

Extra Oefening - Randpunt, Domein & bereik, Asymptoten

advertisement
WERKBLAD H01 – DOMEIN EN BEREIK – KLAS 3
Opgave 1
Geef eerst van de wortelfuncties de randpunten en van de gebroken functies de
asymptoten. Geef daarna het domein en bereik van de onderstaande functies in
ongelijkheidsnotatie en intervalnotatie. Geef een exact antwoord, dus niet afronden.
Tip:
Je kunt GeoGebra online (https://www.geogebra.org/classic?lang=nl-NL) gebruiken
om een beeld te krijgen van de grafiek. Aflezen is natuurlijk geen uitwerking.
1
a.
𝑎(𝑥 ) =
b.
𝑏(𝑥 ) = √2𝑥 + 4 + 9
c.
𝑐 (𝑥 ) = −4 +
d.
𝑑 (𝑥 ) =
e.
𝑒(𝑥 ) = 𝜋 − 8√4𝑥 − 9
f.
𝑓(𝑥 ) = 𝑥 2 + 5
g.
𝑔(𝑥 ) =
h.
ℎ(𝑥 ) = √−𝑥 + 5
i.
𝑖(𝑥 ) = −
j.
𝑗(𝑥 ) = 2√3𝑥 − 3
k.
𝑘(𝑥 ) = 2𝑥 + 5
l.
𝑙(𝑥 ) = −𝑥 2
m.
𝑚(𝑥 ) =
n.
𝑛(𝑥 ) = −5√2𝑥 + 80 + √6
o.
𝑜(𝑥 ) =
𝑥+5
−8
8
2𝑥+7
2𝑥+5
𝑥+6
1
𝑥−5
+
7
3𝑥+4
1
𝑥−4
+ √5
1
𝑥
7𝑥+5
2𝑥−1
1
Download