Kostprijsberekening voor de KMO met behulp van een

advertisement
KMO-dag 2008
Kostprijsberekening voor de KMO
met behulp van een rekenblad.
KMO-dag 2008
Onderdelen van een kostprijs
Technische kostprijs
= Directe kosten
(Materiaal, lonen, materieel, onderaanneming)
+
Algemene kosten
= Indirecte kosten
+
Specifieke bouwplaatskosten
KOSTPRIJS = break-even
+
Winst + risico
Verkoopprijs
+/Subjectief percentage
Aanbiedingsprijs
= Indirecte kosten
KMO-dag 2008
Spreadsheet of digitaal rekenblad
• Softwareprogramma om berekeningen uit te
voeren.
• Bestaat meestal uit verschillende tabbladen,
werkbladen.
• Elk werkblad bestaat uit rijen en kolommen.
• Op het laagste niveau wordt gesproken over cellen.
• Celinhoud kan zijn : tekst, getallen, formules,
verwijzingen naar de inhoud van andere cellen, …
• Het gebruik van macro’s vereenvoudigt bepaalde
handelingen door ze te automatiseren.
KMO-dag 2008
Evolutie
• VisiCalc = de eerste spreadsheet. (eind ’70)
• Lotus 1-2-3 : het spreadsheet-programma van het
DOS-tijdperk.
• Later kwamen verschillende gelijkaardige
toepassingen op de markt : SuperCalc, MS
Multiplan, Borland Quattro Pro, MS Excel, …
• Nu OpenOffice.org - Calc
KMO-dag 2008
Demonstratie C-pro
KMO-dag 2008
Mogelijke toepassingen
• Innocalc - DaliSoft
www.innocalc.be
• LuNaCalculatie – Guy De Backer
www.lunacalculatie.be
KMO-dag 2008
Nog vragen ?
Bedankt voor uw aandacht.
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards