Kostensoorten en categorien

advertisement
Kostensoorten en categorieën.
Als je alle kosten bij elkaar optelt heb je het totaal van de kosten.
Soms worden de kosten in verschillende categorieën of kostensoorten verdeeld:






duurzame productiemiddelen (dpm's) zoals :machines, auto's, computers.
De belangrijkste kosten van dpm’s zijn de afschrijvingen: dit is
waardeverminderingen van productiemiddelen. (bijvoorbeeld door: slijtage,
veroudering).
grond (o.a huur of aankoop terrein)
grond en hulpstoffen (o.a verbruik)
arbeid (o.a loon, salaris, reiskosten)
diensten van derden (o.a accountant,verzekering)
belastingen (o.a onroerende zaakbelasting, wegenbelasting)
Voorbeeld: Een taxibedrijf betaalt voor de aanschaf van een nieuwe auto
€ 40.000,- en verwacht over 3 jaar € 18.000,- aan inruilwaarde terug te krijgen.
De waardedaling is over drie jaar € 40.000 – € 19.000 = € 21.000 dus dat is 21.000/ 3 =
€ 9.000,- per jaar.
Deze waardedaling wordt afschrijving genoemd.
Naast de waardedaling heb je ook nog andere kosten voor het hebben van een auto.
Zoals:
Verzekeringen € 600 per jaar
Wegenbelasting € 400 per jaar
Brandstof € 4000 per jaar (bij 40.000 km)
De loonkosten inclusief reiskosten bedraagt voor een taxichauffeur €40.000.
Volgens bovenstaande indeling in kostensoorten/categorien:
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
Kosten
DPM: € 9.000
Grond en hulpstoffen: € 4000
Diensten van derden: (verzekering) €600
Arbeid: €40.000.
Belasting: € 400
Het totaal van de kosten bedraagt: 9.000 + 4.000 + 600 + 40.000 + 400 =
€ 54.000.
Als je alle kosten verrekend per product of per eenheid krijg je de kostprijs.
In dit voorbeeld (als er geen andere dan genoemde kosten zijn) en er gemiddeld 40.000
km per jaar gereden wordt.
€ 54.000/ 40.000 = 1,35 per km.
Kosten:
dit zijn alle noodzakelijk opofferingen van productiemiddelen die bij de
productie gebruikt worden
Als er sprake is van kosten, zal er altijd nagedacht moeten worden of het onvermijdbare
toegestane kosten zijn of dat het verspilling is:
Verspilling is bijvoorbeeld: teveel personeel in dienst; duurdere machines dan
noodzakelijk, enzovoort.
De kosten van verspilling mogen eigenlijk niet in de kostprijs opgenomen worden.
De consument wil dit eigenlijk niet betalen. Als ik een taxi bestel voor 4 personen en ze
komen met een touringcar aan dan betaal ik niet de huur van de hele bus.
Zo geldt dat ook voor de kosten. Wel is verspilling moeilijk te achterhalen en worden ze
vaak wel bij de kosten gerekend.
Kostprijs:
kosten per eenheid product
Toegestane kosten: onvermijdbare kosten: deze kosten mag je doorberekenen in de
kostprijs van een artikel;
Verspillingen:
vermijdbare kosten: deze kosten mag je niet doorberekenen in
de Kostprijs en dus niet doorberekenen aan de consument.
Download