Kostprijzen

advertisement
KOSTPRIJZEN
PLATO – 5 mei 2009
Inhoud



Waarom kostprijzen ?
Hoe kostprijs bepalen ?
Wat is Activity Based Costing ?
Noodzaak / Nut / Functies

Beoordeling winstgevendheid
 Afhankelijk
van sector
 Project / Order / Product
 Hoe juist is kostprijs / moet kostprijs zijn ?
Voorraadwaardering
 Vergelijking van bedrijven
≠ Nemen van beslissingen -> o.b.v. geldstromen (vb.
pindanootjes)

Hoe kostprijs berekenen ? (1)

Full cost of Direct cost ?
 Welke
kosten in kostprijs ?
 Alleen
kosten die direct toe te wijzen zijn aan het
project/order/product ? Of alle kosten ?
 Hoe minder direct, des te meer arbitrair
 Winstmarge
vs. contributiemarge
Kosten verzamelen (budget ?)
 Kosten indelen
 Sleutels voor kostenverdeling bepalen

Hoe kostprijs berekenen ? (2)

Materiaalkost
Inkoopprijs + opslag voor overige kosten
 Vb. kostprijs per kg
 Eenvoudig maar minst correct


Kost per uur
Machine
 Man
 Tarief bepalen


Toeslag voor overige kosten (%)
Kosten verzamelen
 Relateren aan basis waarop toeslag berekend zal worden


Materiaalkost + Kost per uur + toeslag
Activity based costing (ABC)

Ontstaan vanuit toename indirecte kosten
 Toeslag


geeft werkelijkheid onvoldoende weer
Cost drivers voor indirecte kosten
Lessen te trekken :
 Kleine
orders
 Complexiteit
 Specificatiewijzigingen
 Productcategorie
MARKTPRIJZEN
INHOUD:





Definitie
Globale aanpak
Marktinfo-Database
Bijkomende hulpmiddelen
Finale tips
DEFINITIE: MARKTPRIJS






Een waarde
Die uw mogelijke afnemer
Op een bepaald moment
Bereid is te betalen
Voor een bepaald door u vervaardigd of
aangekocht ding of prestatie
Met alle daarmee samenhangende onderdelen
ONTLEDING DEFINITIE:
EEN WAARDE
DIE UW MOGELIJKE AFNEMER
CONCURRENTIE
OP EEN BEPAALD
MOMENT
BEREID IS TE BETALEN
AANKOOP
PRODUCTIE
GLOBALE
AANPAK
PRODUCT
LOGISTIEK
VOOR EEN BEPAALD
DOOR U VERVAARDIGD
OF AANGEKOCHT DING
OF PRESTATIE
SERVICE
MET ALLE DAARMEE
SAMENHANGENDE
ONDERDELEN
PRODUCT





Unieke eigenschappen <-> Standaard ?
Aangepast aan de wensen van de klant /
gepersonaliseerd ?
Folderartikel ?
Toekomstige opportuniteiten ?
Referenties
PRODUCTIE-MOGELIJKHEDEN



Afhankelijk van productiemogelijkheden
concurrentie
Uniek feature van uw productie-apparaat
In samenhang met de kostprijs
LOGISTIEK & SERVICE-LEVEL



Snelle responstijden (working capital)
Levering ter plaatse / Consignatie
Snelle reactietijden
CONCURRENTIE


Monopolie / Oligopolie <->
concurrentie
Verdelen van beschikbare orders
volledige
AANKO(O)P(ER)-REGELS




Ken uw klant
Jaarlijkse prijsreducties
Prijsverhogingen
Markt/Prijs-segmentatie
MARKTINFO - DATABASE






Prijzen
Specificaties + hoeveelheden
Betalingscondities
Leveringscondities
Concurrent
Score-card + prijs concurrentie
Veelal lastig en tijdrovend, maar kan u nadien veel tijd
besparen en is onschatbare bron van informatie
BIJKOMENDE HULPMIDDELEN

Contacten op alle niveau’s
 Aankoop
 Directe
contacten (bezoeken + telefonisch) efficiënter
dan mail
 Opvolging van offertes
 Technisch
 Logistiek



Verwerken van informatie uit de markt
Statistische informatie / Branche-informatie
Hoe meer je weet, hoe beter je je marktprijs kunt
opmaken
FINALE TIPS:





Zakken in prijs kan altijd
Stijgen in prijs o.b.v. offerte voor minimum vereisten
kan meestal ook
Wees niet te kwistig met prijslijsten
Maak je offertes on-aantastbaar
Onderhandelen is steeds een geven en nemen
Download