Verklaring op eer indirecte kosten

advertisement
………………………1
Aan de PAB-cel van het Vlaams Fonds
Sterrenkundelaan, 30
1210 BRUSSEL
Verklaring op eer
indirecte kosten
___
Geachte PAB-medewerker,
In het …...2 kwartaal van …………3 heb ik ………… EUR (totaalbedrag) van mijn PAB-budget gebruikt
voor indirecte kosten.
…………………… EUR zijn kosten voor mijn persoonlijke assistent(en)
………………….. EUR zijn kosten voor mezelf. Het gaat om volgende kosten4:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...
Ik verklaar hierbij tevens dat:
ik de indirecte kosten zelf betaalde;
ik de bewijzen 5 jaar thuis zal bewaren (indien mijn indirecte kosten op jaarbasis groter zijn dan €
500);
de persoonlijke assistent, waarvan ik indirecte kosten indien, in dienst is via een schriftelijke
overeenkomst (de PAB-cel ontving een kopie van de overeenkomst);
de kosten correct bewezen zijn (zoals vastgelegd in de PAB-richtlijen).
Datum:
Uw dossier:
Naam, voornaam:
………………………………
VF/……………………………
………………………………………………………………………………
Handtekening:
………………………………
1
vul hier de datum waarop de verklaring op eer wordt verzonden
vul hier in om welk kwartaal het gaat (1e, 2e, 3e of 4e)
3
vul hier het jaartal
4
bv.
mijn eigen verplaatsingskosten (berekend volgens de richtlijnen);
mijn eigen telefoonkosten i.f.v. mijn taak als werkgever
2
___
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards