Beernem, 3 december 1998

advertisement
INTERNE & EXTERNE
VACATURE
PC St.- Amandus zoekt een
voltijds psychiatrisch verpleegkundige
voor de afdeling De Stroom (m/v)
Het PC Sint-Amandus telt 475 ziekenhuisbedden/plaatsen en 166 PVT-bedden en is partner in het
samenwerkingsverband met de vzw Beschut Wonen Beernem (133 plaatsen).
De afdeling De Stroom is een rehabilitatieafdeling voor mensen met een psychotische
problematiek en telt 38 bedden.
1. Jouw profiel:
o Je bent een gediplomeerde verpleegkundige of Bachelor in de verpleegkunde, optie
Psychiatrie;
o
Je hebt ervaring in het werken met psychotische patiënten of wil je voor deze
doelgroep gaan engageren; je bent vertrouwd met het rehabilitatiedenken
o
Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden van patiënten en patiëntengroepen;
o
Je hebt empathische vaardigheden en je hanteert een emancipatorische benadering;
o
Je bent communicatief vaardig en een echte teamspeler;
o
Je toont initiatief en betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatief
zorgaanbod op afdelingsniveau en op niveau van de cluster psychosezorg;
o
Je kunt je vlot inwerken in computertoepassingen zoals het elektronische
patiëntendossier,
…;
2. Wij bieden:
o
Een soepel en evenwichtig werkrooster in een collegiale werkomgeving.
o
Een voltijdse tewerkstelling met tewerkstellingsperspectieven op langere termijn.
o
Coaching met het oog op de verdere ontplooiing van jouw professionele
competenties.
Interesse?
Kandidaten sturen voor 15/02/2011 hun sollicitatiebrief & CV (Ref: psychvpk De stroom)
aan Els Vancoëllie, directeur patiëntenzorg, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
([email protected]). Voor bijkomende vragen of informatie kunt u terecht bij Ann
Ramon, afdelingshoofd De Strooom (dect 7301)
Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg!
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent
Download