Informed Consent

advertisement
Consulentenwerking ‘Ampel’
Samenwerkingsverband voor psychische hulpverlening aan mensen met een verstandelijke handicap – WestVlaanderen
C.G.G. Prisma vzw – locatie Beernem , Hoornstraat 22, 8730 Beernem,
[email protected]
Trees Vangansbeke : 0488/98.24.35
[email protected]
Tine Morisse : 0487/64.71.05
[email protected]
Betreft : informed consent
Hierbij geef ik, ondergetekende, toestemming aan AMPEL, tot het opvragen van de
nodige informatie in functie van het consult, en tot overleg met alle betrokkenen.
Datum : ………………..
Ondergetekende : ……………………………….
Download