Toestemmingsformulier NIO

advertisement
Toestemmingsformulier NIO
Ondergetekende, ouder/verzorger van
(vul de gegevens van uw kind in)
Voornaam: __________________________________________________
Achternaam: _________________________________________________
Geboortedatum: ______________________________________________
geeft hierbij toestemming voor de afname van de NIO; de Nederlandse
Intelligentietest voor Onderwijsniveau.
Deze test wordt afgenomen door een psycholoog van het HCO. De uitslag van de
test wordt naar de aanvragende school gestuurd. De school brengt de ouders op de
hoogte van de uitslag.
Naam ondergetekende: ________________________________________
Adres: _____________________________________________________
Postcode/Plaats: _____________________________________________
Datum: _________________________
Handtekening:
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards