uitslag leerstijlen kolb

advertisement
Uitslag leerstijlentest Kolb:
Denker (Assimileren) Hoe is dat met elkaar gerelateerd?
Leert het best bij:

gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken)

als ze de tijd krijgen om relaties te kunnen leggen met kennis die ze al hebben

situaties waar ze intellectueel uitgedaagd worden

de kans krijgen vragen te stellen en de basismethodologie, logica etc. te achterhalen

theoretische concepten, modellen en systemen
Reflectie bij de uitslag.
In eerste instantie was ik redelijk verbaasd over de uitslag. Ik zie mezelf als een aanpakker en had
daarom verwacht dat er een doener uit de bus zou rollen. Maar kijkende naar de beschrijving merk ik
toch dat het wel redelijk overeenkomt. Ik ben zeer gebaat bij een duidelijke structuur en vind het
prettig om duidelijk te weten wat er verwacht wordt. Ik leg inderdaad graag verbanden tussen de
kennis die ik heb en nieuw verworven kennis. Veelal volg ik de logica in een geheel. Toch herken ik ook
kenmerken van de Bezinner(Divergeren) zoals de mogelijkheid eerst na te denken en dan pas te doen.
En kenmerken van de Beslisser(Convergeren) waaronder het vinden van een duidelijk verband tussen
leren en werken. En de kans krijgen dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een
expert. Ik vind dit vooral met het oog op het leren van een nieuw vak (docent) stijlen die mij erg
aanleunen.
Download