Formele logica - Sterk Leren Academy

advertisement
Formele logica
Uit: Vakvereisten voor Politiek en Beleid, KPPC 2003
We betreden hiermee de denkwereld van Aristoteles die zo’n driehonderd jaar
voor Christus een stelsel van wetten en regels ontwierp voor geldig redeneren.
Argumentatie is stap 4 in de architectuur van zeven stappen en onderbouwt het
‘waarom’ van een gewenste situatie, ofwel het doel dat u wenst te bereiken. Zonder
geldige argumentatie is het politieke wensbeeld niet af. Zeggen dat het doel is dat
de armoede in Nederland ophoudt te bestaan, hoort u te onderbouwen met een
redenering die voldoet aan de eisen van de formele logica. Als u op de vraag
‘Waarom moet die armoede dan ophouden?’ het antwoord geeft ‘Daarom’, dan is
dat niet genoeg. Scholing in formele logica komt in het openbaar bestuur niet of
nauwelijks voor en vormt daarmee een ernstig gebrek in de kwaliteit van nogal wat
beleidswerk.
1
Download