Moderne logica - Universiteit Leiden

advertisement
Moderne logica
Docenten: Prof. dr. A. Ollongren, emeritus hoogleraar informatica, LIACS, en
gasthoogleraar sterrenkunde, Universiteit Leiden. Deze docent geeft regelmatig colleges voor HOVO. Dr. A. Deutz, Leiden Institute of Advanced Computer
Sciences (LIACS), Universiteit Leiden. Prof. dr. J-J. Meyer, Department of
Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht.
Voor het eerst in zijn vijftien jaar bestaan zal
HOVO-Leiden de aandacht richten op de grondslagen van het logisch-wiskundig denken. Diverse
logica’s en verbanden met wiskunde en informatica zullen op heldere wijze over het voetlicht
gebracht worden door ervaren docenten. De
behandelde onderwerpen variëren van klassieke
logica, vertrouwd voor iedereen, via het vreemde
verschijnsel van paradoxen in de leer der verzamelingen, naar uiterst moderne onderwerpen als
constructieve en modale logica.
Modale logica is van huis uit een soort van logica
die in de filosofie is ontwikkeld om te kunnen
redeneren over zgn. intensionele begrippen zoals
kennis, geloof, verboden en permissies, tijd en
actie. Cursisten kunnen leren zich een oordeel
te vormen over thema’s als: bestaat het begrip
waarheid nog?, wat is recursiviteit?, kunnen
logische beweringen door een computer worden
geverifieerd?, zijn er processen in de werkelijkheid die niet kunnen worden ‘berekend’ door een
computer? En passant worden begrippen uit het
(in Nederland uitgevonden) intuitionisme behandeld. Kortom, de cursus biedt een breed scala van
onderwerpen ditmaal vanuit het gezichtpunt van
logici beschouwd.
34
De oriëntatie is enerzijds filosofisch, anderzijds
nemen formaliseringen een belangrijke plaats in.
Maar ook niet wiskundig of logisch geschoolden
kunnen de cursus met vrucht volgen, omdat
de docenten geen speciale voorkennis op in dit
opzicht aannemen. Er wordt een ‘open mind’ bij
de deelnemers verondersteld, een bereidheid om
zich in de interessante maar niet in alle opzichten eenvoudige materie te verdiepen. Attitude is
belangrijker dan voorkennis in een of meerdere
deelgebieden van de logica en/of wiskunde.
8 dinsdagen, 24 februari
t/m 21 april (één reservedatum)
15.15-17.00 uur
 170,- (inclusief reader)
Werkvorm: hoorcolleges
met gelegenheid tot vragen
stellen
Maximum aantal deelnemers: 40
Zelfstudie: 4 à 5 uur per
bijeenkomst
Vereisten: leesvaardigheid
Engels
Cursusmateriaal: reader
Download