ppt - creasynth

advertisement
CREATIVITEIT
Het geluid van de wind in de pijnbomen..
Op een schilderij.
Denken als
Leonardo Da Vinci
geïnspireerd door boek van M. J. Gelb,
Uitgeverij De Kern, isbn 90 325 09684 6
15 april 1452 – 2 mei 1519
architect,
uitvinder, ingenieur,
filosoof,
natuurkundige, scheikundige,
anatomist, beeldhouwer,
schrijver,
schilder en componist
Advies van Leonardo da Vinci
Leren leren
waarneming
nieuwsgierigheid
Omgaan met onzekerheid
samenhang
houding
Verbeelding/logica
Open met verwondering kijken
nieuwsgierig in het leven staan
 willen leren
 nieuwe dingen durven doen
 ervaring toetsen aan kennis
 aandacht voor gevolgen
 bereidheid om van fouten te leren
 fouten zien als RAKELING
verfijning van zintuigen om
ervaringen te verlevendigen
Museum Luisterroute ?!
‘Rokerigheid’
bereidheid paradoxen
Dubbelzinnigheid
onzekerheid
te accepteren
Evenwichtig gebruik hersenhelften:
logica en verbeelding
Aankweken van gratie,
 handigheid,
 conditie
 balans
 houding
Bestudeer de KUNST
van de
wetenschap
Bestudeer de WETENSCHAP
kunst
 en zoek het verband tussen alle
verschijnselen
van de
Want alles heeft met alles te maken
Download