Les 5

advertisement
Les 5.5 Opdrachten bij de thermoregulatie
Lesdoelstellingen

Je kunt uitleggen op welke manier de warmtehuishouding plaats vindt.

Je kunt uitleggen hoe het lichaamstemperatuur tot stand komt, gemeten wordt en in
evenwicht blijft.

Je kunt verklaren op welke manier de huidcirculatie een rol speelt in de warmteregulatie.

Je kunt verklaren welke aanpassingen het lichaam kan maken bij
temperatuursveranderingen van de omgeving.
Voorbereiding

Bestudeer uit het boek van Ludo Grégoire de paragrafen over temperatuurregulatie (242),
vascularisatie van de huid (241) en temperatuurzin (334)

Bestudeer uit het boek van Burgerhout de paragraaf over huidcirculatie uit het hoofdstuk
‘Circulatie’(238) .

Bestudeer uit het boek van Burgerhout de paragraaf over temperatuurregeling uit het
hoofdstuk ‘de stofwisseling’ (288)

Maak onderstaande opdrachten en noteer vragen en onduidelijkheden.
Taak 5.5: 1 SBU begeleid
Omschrijving: De docent anatomie/ fysiologie zal vragen en onduidelijkheden betreffende het
onderwerp ‘temperatuurregulatie’ bespreken.
Opdrachten:
1. Leg uit hoe de doorbloeding van de huid een belangrijke rol speelt in de
warmtehuishouding en hoe de arterioveneuze anastomosen daarin een centrale
rol spelen.
2. Benoem de kenmerken in verschillen van de kerntemperatuur en de
schiltemperatuur.
3. Geef aan wanneer warmte- en koudesensoren geprikkeld worden en hoe de
ontladingsfrequentie kan veranderen.
4. Benoem de mogelijkheden die het lichaam heeft om warmte te produceren en de
mogelijkheden om warmte weer kwijt te raken.
5. Leg uit waarom de verdamping een aparte plaats inneemt in de manieren van
warmteafgifte.
6. Leg uit hoe de temperatuur in het lichaam geregeld wordt en welke
mogelijkheden het lichaam heeft om veranderingen van de temperatuur op te
vangen.
7. Leg uit wat het verschil is tussen hyperthermie en koorts.
Download