Het laatste avond

advertisement
Leonardo da Vinci
Carlijn v/d Berg
Sophie Ehling
Algemeen
Architect, uitvinder,
schilder, ingenieur,
filosoof,
natuurkundige,
beeldhouwer,
schrijver, componist
 Renaissance: homo

universalis
Levensloop
Geboren in Anchiano
 Leonardi di ser Piero da Vinci
 Leerling bij kunstenaar Andrea del
Verocchio
 Hertog van Milaan
 Ludovica Sforsky  eigen studio
 Verlaat Milaan

Levensloop
Enkele leerlingen van Leonardo zijn:
Giovanni Antonio Boltraffio , de edelman Francesco (da)
Melzi, Zoroastro, Riccio Fiorentino en Ferrando de Llanos,
Giampetrin.
-
Biografie ‘Vite’
In de laatste levensjaren:
 Gestorven in kasteel Clos-Lucé
 Misschien homoseksueel
Filmpjes over schilderijen

http://www.youtube.com/watch?v=ZEQtG
1JW-7U

http://www.youtube.com/watch?v=YGb76
WSAx7M
Kenmerken
Empirisch schilderen
 Codex Leicester
 Anatomie
 Begonnen werk vaak niet af
 Linkshandig en schrijft in spiegelbeeld
 Aantekeningen over de wereld
 Controversieel

Een paar bekende schilderijen
Mona Lisa
 Rond 1503
 Lisa del Giocondo
 Gestolen in 1911
Het laatste avond
-maal
Twaalf
discipelen
 Eén van de
discipelen
verraad Jezus

Maagd op de rotsen
1495-1497
 Werk van Leonardo
en zijn leerling
Giampetrino
 Maria, Jezus,
Johannes, Gariël

Aanbidding door de
wijzen
1481
 De wijzen
 Symmetrische opstelling

Bedankt voor het luisteren
Download