Interne vacature (M/V) Diensthoofd Sociale Dienst

advertisement
VACATURE
PC ST.- AMANDUS heeft een vacature voor een
maatschappelijk assistent
voor de sociale dienst verbonden aan de afdeling De Stroom
(psychosezorg)
Het PC Sint-Amandus telt 475 ziekenhuisbedden/plaatsen en 183 PVT-bedden en is partner in het
samenwerkingsverband met de vzw Beschut Wonen Beernem (113 plaatsen).
De Stroom (75%) is een op herstel gerichte behandelafdeling voor volwassen met kwetsbaarheid voor
psychotische verschijnselen die de wensen en zorgbehoeften van de mensen ter harte wil nemen en hen wil
ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede levenskwaliteit, ondanks en naast het ziek-zijn, binnen of
buiten het ziekenhuis.
Je staat de patiënten en hun omgeving bij op psychosociaal, educatief en administratief vlak teneinde hun
verblijfsomstandigheden te verbeteren en eventuele resocialisatie vanuit de instelling onder optimale
omstandigheden te laten verlopen.
1.
Je profiel
 Je beschikt over het diploma Bachelor in het Sociaal Werk;
 Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en de diverse juridische statuten; je hebt affiniteit met
psychosenzorg en het rehabilitatiedenken.
 Je hebt een hart voor mensen die getroffen zijn door een levenslange kwetsbaarheid voor
psychotische verschijnselen en je bent bezield om – samen met hen en anderen – een zo goed
mogelijk leven voor hen mogelijk te maken, rekening te houden met wat en wie belangrijk voor hen is,
met hun hoop en dromen, en om creatief te zijn in het mee organiseren van de nodige steun hiervoor
(ook voor de mensen die het meest getroffen zijn of kunnen worden door psychotische
verschijnselen).
 Je kan zelfstandig je vakbekwaamheid inzetten maar ook je teamleden adviseren en steunen in hun
diverse rehabilitatieopdrachten (rond wonen, werken, leren, netwerk, dagbesteding).
 Je bent bereid om open en constructief te communiceren met collega’s.
 Respectvol proberen zijn is belangrijk voor je.
 Je ziet je werk als een voort-durende stage, waar je steeds in kan leren: dat vind je ook fijn en
belangrijk.
2.
Wij bieden:
 Een boeiende deeltijdse job(75%) in een ontwikkelingsgerichte werkomgeving
 Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s
 Mogelijkheden tot vorming en bijscholing
Interesse?
Stuur dan uw kandidatuur met cv voor 05/12/2011 naar Carl Baele, stafmedewerker personeel ,
Reigerlostraat 10, 8730 Beernem of via e-mail aan [email protected]
De eerste selectie-interviews gaan door op 8 december 2011, de tweede selectieronde zal op 14 december
2011 plaatsvinden. Inhoudelijke informatie over de functie of informatie rond de tewerkstellingsbreuk kan u
bekomen bij Jessica Kellner, Coördinator maatschappelijk werk 050/81.97.35
Het Centrum behoort tot de vzw Provincialaat Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent
Download