Interne vacature (M/V) Diensthoofd Sociale Dienst

advertisement
Interne & externe
VACATURE
PC St Amandus zoekt een
Psychiatrisch Verpleegkundige (m/v)
voor de afdeling De Delta & De Monding
De afdeling De Delta is een behandel- en rehabilitatieafdeling (18 bedden) voor overwegend
patiënten met een psychotische problematiek of dubbeldiagnose. De Monding is een project
campuswonen (7 bedden) in voorbereiding van een leefvorm buiten de campus.
1. Jouw profiel:
-
Je beschikt bij voorkeur over het diploma van bachelor in de verpleegkunde, optie
Psychiatrie;
-
Je hebt ervaring of sterke interesse in het werken met patiënten met een psychotische
problematiek;
-
Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden van patiënten. Je bent geprikkeld door
de resocialisatieopdracht van de afdeling. Je bent doordrongen van de
rehabilitatievisie;
-
Je beschikt over empathische vaardigheden en je hanteert een emancipatorische
benadering;
-
Je bent leergierig en gedreven in het verkennen van de individuele mogelijkheden van
de patiënt
-
Je toont initiatief en betrokkenheid in het verder uitbouwen van een kwalitatief
zorgaanbod op afdelingsniveau;
-
Je bent communicatief en een constructieve teamspeler;
2. Wij bieden:
-
Een boeiende voltijdse job in een patiëntgerichte omgeving.
-
Een collegiale samenwerking in een interdisciplinair team.
-
Coaching met het oog op de verdere ontplooiing van uw professionele competenties.
Interesse?
Stuur voor 15/12/2010 uw kandidatuur (ref: VPK Delta&monding) met cv naar Els Vancoëllie,
directeur patiëntenzorg,
Reigerlostraat 10, 8730 Beernem ([email protected]). Inhoudelijke informatie over
de functie kan u bekomen Mevr. Hilde Christiaens (afd. hoofd) 050/79.95.00 (dect 7801)
Download