Plaatsen van buisjes in het trommelvlies

advertisement
Neus-keel-oorartsen
Contact
AZ Delta, campus Brugsesteenweg
Dr. Pieterjan Leupe
Dr. Paul Serry
t secretariaat 051 23 69 23
AZ Delta, campus Brugsesteenweg
Dagziekenhuis pediatrie
AZ Delta, campus Wilgenstraat
Dr. Lieve Delsupehe
Dr. Joris De Medts
Dr. Glenn Forton
Dr. Jan Verfaillie
t secretariaat 051 23 70 22
AZ Delta, campus Menen
Dr. Richnel Martis
Dr. Sabine Van Pelt
t secretariaat 056 52 22 70
Vanessa Bekaert
Adjunct-hoofdverpleegkundige
t 051 23 63 39
e [email protected]
Plaatsen van buisjes
in het trommelvlies
AZ Delta, campus Menen
Dagziekenhuis pediatrie
Informatiebrochure
Christophe Delie
Hoofdverpleegkundige
t 056 52 25 80
e [email protected]
AZ Delta vzw Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare t 051 23 71 11 e [email protected] w www.azdelta.be
www.azdelta.be
0520 0021 02/11/2015
Beste ouder
Er werden buisjes geplaatst in het trommelvlies van uw
kind. Deze folder heeft u informatie over de nazorg bij
thuiskomst.
De diensten kinderziekten en neus-keel-oorziekten
Wat kunt u na de operatie verwachten?
Voeding
Controleafspraak
De eerste dagen na de ingreep kan lichte koorts
optreden en kan er nog wat vocht uit het oor komen.
Tijdens de eerste 24 uur na de ingreep is het belangrijk
dat uw kind voldoende drinkt. ‘s Avonds mag uw kind
opnieuw alles eten.
Na de operatie volgt altijd een controle. Maak hiervoor
een afspraak met uw neus-keel-oorarts of kinderarts.
Pijnstilling
School / kinderopvang
Als uw kind oorpijn heeft, kunt u hem of haar de eerste
2 tot 3 dagen een pijnstiller geven. U doet dit best
systematisch en op vaste tijdstippen.
De dag na de operatie kan uw kind terug naar school of
kinderopvang.
Paracetamolpreparaat: één van volgende; maximaal 4
keer per dag:
Sporten / zwemmen
•
•
•
Uw kind mag niet zwemmen tot na de
controleraadpleging bij de neus-keel-oorarts of uw
kinderarts.
Dafalgan® siroop of zetpil
Of Perdolan® siroop of zetpil
Of Mobistix® instant poeder
Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de
bijsluiter.
Bijzonderheden
Als er langer dan 5 dagen vocht uit het oor komt, maakt
u best zo snel mogelijk een afspraak bij de behandelde
neus-keel-oorarts.
U moet water in de oren van uw kind vermijden tot na
de controleraadpleging. Daarna hoeft u geen speciale
voorzorgen meer te nemen tijdens het baden. Ook
zwemmen kan, behalve als de behandelende arts dit
afraadt.
Bij problemen of vragen van gelijk welke aard kunt u
steeds uw huisarts raadplegen.
Download