• Een warmte-koude-opslagsysteem (WKO) voor het koelen en

advertisement
Directie Vastgoed & Campus
Corporate Real Estate & Campus
Gemeenschappelijk Milieulaboratorium
Duurzaamheidsmaatregelen
•Een warmte-koude-opslagsysteem (WKO) voor het koelen en verwarmen van
ventilatielucht
•Materiaalbesparing in de constructievloer
•PVC-vrije materialen
•Warmteterugwinning uit het ventilatie systeem
•Opvang hemelwater voor toiletspoeling
in aangrenzend TNO-gebouw
8.600 m BVO
2
Universiteit Utrecht, directie Vastgoed & Campus,
bouwt laboratoriumvoorzieningen voor milieuonderzoek voor faculteit Geowetenschappen
(Universiteit Utrecht), TNO en Deltares.
In het Gemeenschappelijk Milieulaboratorium doen
zij samen onderzoek naar de invloed van menselijke
activiteiten op klimaat, lucht, bodem en water.
Planning
• Start
bouw: december 2011 • Ingebruikname:
eerste kwartaal 2014
Download