De Directie Natuur en Milieu is een jong

advertisement
Directie Natuur en Milieu
De Directie Natuur en Milieu is een jong overheidsinstantie gedreven om natuur
en milieu te stimuleren om het gehele eiland daarmee van dienst te zijn. De
Directie Natuur en Milieu is formeel per 1 januari 2012 ingesteld.
Doelstelling van de Directie Natuur en Milieu is het voorbereiden,
vormgeven, ten uitvoer brengen en
evalueren van beleid dat leidt tot een
duurzame en gezonde leefomgeving
voor mens en natuur in Aruba, waarbij
het behouden, beschermen en
verbeteren van natuurlijke en
milieukwaliteiten centraal staan en te
bepalen dat het beleid van de DNM
randvoorwaarden en mogellijkheden
moet scheppen, die ertoe leiden dat
de ontwikkeling van de natuur en het
milieu op harmonieuze en duurzame
wijze samengaan met de
economische en sociale vooruitgang.
Het primaat van de DNM omvat de volgende
thematische werkvelden:








Afval;
Bedrijven;
Biodiversiteit en Ecologie;
Bodemkwaliteit;
Gevaarlijke Stoffen;
Klimaatverandering;
Luchtkwaliteit;
Waterkwaliteit.
Het adres van de Directie Natuur en Milieu is
Bernhardstraat # 75 San Nicolaas Aruba. We zijn
telefonisch bereikbaar via +2975841199 via ons
webpage www.dnmaruba.org en op Facebook en
Twitter.
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards