Werkpostfiche van een werkpost bij een onderneming of

advertisement
Werkpostfiche van een werkpost bij een onderneming
of een instelling
Model B
Algemene gegevens van de stageplaats
Naam van de onderneming of instelling : VZW AZ Alma
Werkdomein of specialiteit: Algemeen ziekenhuis
Naam van de verantwoordelijke: dhr. R. Maertens, algemeen directeur
Adres: Campus Eeklo: Moeie 18, 9900 EEKLO / Campus Sijsele: Gentse Steenweg 132, 8340 SIJSELE
Tel: Campus Eeklo: (09) 376.04.11 / Campus Sijsele: (050)72.81.11
GSM:
E-mail: [email protected] Website: www.azalma.be
Stageplaats voor (geef beroepsveld, studierichting of opleiding): personenzorg/zorgkundige
Benaming werkpost: verpleegeenheid/medisch technische diensten
Typen van activiteiten van de werkpost:
1. hulp bij toedienen van maaltijden
2. hygiënische zorgen onder toezicht
3. patiëntenzorg onder toezicht
4.
de risico’s zijn beperkt
de risico’s zijn belangrijk
Risico en hinder
vallen
heffen en tillen
lawaai
scherpe voorwerpen
machines
ioniserende straling
elektrische risico’s
Resultaat van de risicoanalyse
hitte (brandwonden)
chemische agentia
contact met bloed
preventiemaatregelen voorzien
agressie en emoties
grote mentale belasting
Specifieke instructies en opleiding
procedure op intranet vd afdeling
==> accidenteel bloedcontact
==>standaard voorzorgsmaatregelen
==> andere
==> handhygiëne
alle taken toegelaten onder 18j.
onthaal en EHBO
Werkkledij en pers. beschermingsmiddelen; vul type in en maak keuze
werkpak: wit
handschoenen: disposable / latexvrij
aangepaste schoenen: gesloten
tok of hoofddeksel:
schort:
broek:
halsdoek:
Algemene maatregelen
Rookverbod:
nee
ja
Eetverbod tijdens werkzaamheden:
nee
Bijzondere maatregelen
Medische maatregelen
Inenting -test:
tetanus
hepatitis B
tuberculose
andere:
Voorafgaande gezondheidsbeoordeling:
nee
ja
Risico bij zwangerschap:
nee
Bijzonderheden:
De personen verklaren kennis genomen te hebben van deze informatie (naam, datum en
handtekening):
Stagegever
Stagiair
Ouders (lln.<18j.)
………………….
…………………………
………………………
Preventiedienst juli ’11
ja
ja
Download