de Libermantraining

advertisement
volwassenen
training
de Libermantraining
voor mensen met psychotische
klachten die hun zelfstandigheid willen
vergroten
De Libermantraining
Hebt u klachten (gehad) ten gevolge van een psychose? Dan is
de Libermantraining misschien iets voor u. Het is een praktische
training waarbij u leert om te gaan met symptomen, medicatie en
met allerlei problemen die u in het dagelijks leven tegenkomt. U
kunt vaardigheden aanleren die u in staat stellen uw
zelfstandigheid te vergroten.
Voor wie is de training bedoeld?
De training is voor mensen met schizofrenie of mensen die te
maken hebben (gehad) met een psychose en die graag
zelfstandig(er) willen zijn.
Wat kunt u leren?
De Libermantraining bestaat uit verschillende modules (zie
toelichting achterzijde). Bij GGz Centraal kunt u twee modules
volgen:
Omgaan met medicatie tegen psychoses
In deze module leert u (nog) zelfstandiger om te gaan met uw
antipsychotische medicatie. Aan de orde komen:
 de werking en bijwerkingen van medicijnen,
 het zelf beheren van de medicatie,
 het onderhandelen met de psychiater over de soort en de
hoeveelheid medicijnen.
Omgaan met psychotische symptomen



U leert op tijd signalen te herkennen die wijzen op een
mogelijke terugval in psychotische klachten,
U krijgt vaardigheden aangereikt om stress en klachten
op tijd te bestrijden,
U leert omgaan met klachten waar u blijvend last van
hebt, ‘uw blijvende symptomen’.
Praktisch
De training is heel praktisch. Door middel van oefeningen, video’s
en rollenspel kunt u vaardigheden aanleren waar u in het dagelijks
leven iets aan hebt. U krijgt een werkboek met informatie en
oefeningen waar u ook buiten de training om mee aan de slag
kunt. Na afloop van de training krijgt u een certificaat als bewijs
van geslaagde deelname.
De groep
Een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers en twee trainers.
De groep komt twee keer per week bij elkaar gedurende ongeveer
drieëneenhalve maand. Elke bijeenkomst duurt anderhalf uur met
halverwege een pauze. Er is thee en koffie.
Waar?
De locatie waar de training wordt gegeven, kan variëren:
Ermelo, gebouw Hoogstede
Dr.v Dalelaan 66a
3851 JD Ermelo
Locatie Barneveld
Bouwheerstraat 46
3772 AL Barneveld
Locatie Nijkerk
Havenstraat 7a
3861 VS Nijkerk
Putten, locatie de Ganzenhof
Grieteweg 8
3881 MA Putten.
De training wordt ook gegeven aan mensen die langdurig zijn
opgenomen in de kliniek.
Aanmelden & meer informatie
Uw behandelaar kan u aanmelden. Hebt u interesse in de training,
bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. Hij/zij kan u
aanmelden bij:
Aline de Bruin
telefoon: 06 12635748
e-mail: [email protected]
Na de aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek
waarin u meer informatie krijgt.
Snel daarna hoort u of u kunt deelnemen aan de Libermantraining
en wanneer deze start.
Uitgave:
© GGz Centraal, afdeling communicatie
februari 2011
Download