PowerPoint-presentatie - Lokaal Welzijnsbeleid in GENT

advertisement
Geen recht op maatschappelijke dienstverlening brengt volksgezondheid in gevaar
Over wat gaat dit nu eigenlijk?
• Besmettelijke ziektes – gevaar voor volksgezondheid
• Lacune in de wetgeving – Recht op gezondheid –
Discriminatie/Solidariteit
• De toegankelijkheid van de 1elijnsgezondheidszorg onder druk
– spreiding van de precaire doelgroep over verschillende
zorgverstrekkers, kostprijs van medicatie, opvattingen van de
doelgroep zelf, heel wat tijdsverlies door gezondheids- en
welzijnsorganisaties in het uitzoeken van de rechten van
cliënten/patiënten
Actoren
•
•
•
•
•
•
Gezondheidsdienst
SOGA
Gezondheidsraad
POC Stuurgroep
Toezicht Volksgezondheid?
Opre Roma?
Doorbraak/Knelpunten
• Grondwettelijk arrest (6/14): mensen met bijlage 19 kunnen
vanaf 27/7/14 wel dringende medische hulp krijgen via OCMW.
 Hulpverleners motiveren nieuwe EU-burgers door te sturen naar het OCMW
 Het vertrouwen van de nieuwe EU-burgers herwinnen voor OCMW
• Gezondheidsraad (8/9/14): afspraken rond medicatie
 Werkgroep opzetten om een lijst van generische medicatie op te stellen in plaats
van duurdere gerecepteerde medicatie.
• Vraag vanuit Opre Roma (23/09/14):
 Sensibiliseringscampagne naar Slowaken rond medicatie op voorschrift en belang
van een vaste huisarts
• Kwetsbaar zwanger in Gent (17/10/14):
 Nood aan prenatale zorg voor precaire doelgroep: uitwerking project voor
projectoproep Koning Boudewijnstichting?
 Informeren van vroedvrouwen – doorverwijzing naar de 1e lijn (huisartsen!)
Download