Aandachtspunten bij veilig medicatiegebruik

advertisement
Oncologie/0170
Aandachtspunten bij veilig medicatiegebruik

Neem nooit nieuwe medicatie in op eigen initiatief. Informeer steeds uw
behandelende arts, de verpleegkundige of apotheker over alle geneesmiddelen die u
gebruikt. Zowel de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, als de kruiden of
voedingssupplementen die u zonder voorschrift gebruikt.

Verminder of stop nooit medicatie op eigen initiatief.

Zorg dat u steeds voldoende medicatie in huis hebt. Hou rekening met verlengde
weekends en feestdagen.

Het is belangrijk dat u de geneesmiddelen correct inneemt zoals voorgeschreven. Op
die manier werken ze het meest doeltreffend. Als u ergens heen moet, neem de
geneesmiddelen mee. Zo kan u ze tijdig en overal innemen. Hiervoor bestaan er
handige pillendozen.

Bewaar uw medicatie per soort en niet door elkaar.

Laat uw medicatie niet in de zon liggen.

Bewaar de medicatie niet in de ijskast, tenzij anders vermeld op de verpakking. Haal
de medicatie pas uit de verpakking vlak voor inname.

Wanneer er nieuwe medicatie wordt voorgeschreven kan u best aan uw arts,
verpleegkundige of apotheker navragen of er geen problemen zullen ontstaan met uw
dagelijkse medicatie. Het is belangrijk dat de verschillende soorten medicatie elkaar
niet versterken of verzwakken.

Bespreek met uw behandelende arts wat u moet doen wanneer u de medicatie bent
vergeten innemen op het afgesproken moment. Of wanneer u denkt dat de medicatie
is verloren gegaan, bijvoorbeeld wanneer u braakt na het innemen van de medicatie.

Bespreek alle bijwerkingen van uw medicatie met uw
behandelende arts of de verpleegkundige. Stop nooit met het
gebruik van geneesmiddelen zonder overleg. Indien nodig zal
uw arts nagaan of er geen andere behandelingsmogelijkheden
zijn.

Neem steeds uw medicatieschema mee als u langs gaat bij de
dokter, ook bij uw huisarts.
Download