Uw eerste afspraak met de arts

advertisement
Uw eerste afspraak met
de arts
Informatie voor
ouders en
verzorgers
Binnenkort heeft u samen met uw kind de eerste afspraak bij de arts voor
een behandeling met medicatie.
Dit kan een oriënterend gesprek zijn,
waarbij de arts alleen uitleg geeft over het
gebruik van medicatie. Dit kan ook een
afspraak zijn om uitleg te geven en de
behandeling met medicatie direct te starten.
Tijdens deze afspraak doet de arts een
lichamelijk onderzoek bij uw kind en stelt
vragen over de medische voorgeschiedenis
van de familie en de gezondheid van uw
kind. Samen met de arts stelt u de doelen
vast waarvoor de medicatie moet werken.
Het lichamelijke onderzoek
Bij het lichamelijk onderzoek wordt uw kind
gemeten en gewogen. De pols wordt
gevoeld en de bloeddruk wordt opgenomen.
Bij sommige kinderen wordt ook de
buikomvang gemeten.
De medische voorgeschiedenis van de
familie
Op basis van deze informatie kan de arts
besluiten dat er eerst in het ziekenhuis een
hartfilmpje gemaakt moeten worden of dat
er bloed geprikt moet worden. Dit wordt ook
gedaan als er onvoldoende informatie is
over de medische voorgeschiedenis van uw
kind.
De arts vraagt u informatie over het
volgende:
De gezondheid van uw kind
Versie feb. 2015
Is er sprake van hartproblemen binnen
de familie van de vader of moeder van
het kind?
Zijn er familieleden met een hoge
bloeddruk of hartkloppingen?
Is er iemand in de familie plots overleden
op jonge leeftijd ( < 50 jaar)?
Is er sprake van epilepsie in de familie?
Is er sprake van schildklierziekten in de
familie? Zo ja, werkt de schildklier te
snel of te langzaam?
Komt er suikerziekte in de familie voor?
Zo ja, bij wie? Type 1 of 2?
Komt er verhoogde oogboldruk
(glaucoom) in de familie voor?
WWW.GGZ-DELFLAND.NL
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Als aanvulling op het lichamelijke
onderzoek vraagt de arts het volgende:
Is uw kind gezond?
Is uw kind ooit geopereerd?
Is er sprake van aangeboren doofheid bij
uw kind?
Heeft uw kind ooit hartkloppingen gehad
of andere hartproblemen?
Hoe is het eetpatroon van uw kind?
Hoe is het slaappatroon van uw kind?
Sport uw kind?
Gebruikt uw kind medicatie? Denk ook
aan middelen uit uw drogist en/of
homeopathische middelen.
Medicatie
Als alle controles goed zijn en beide ouders
met gezag akkoord zijn met het
voorschrijven van medicatie, dan krijgt u
aan het eind van de afspraak het recept
mee. U kunt de medicatie ophalen bij uw
eigen apotheek. De arts maakt een
vervolgafspraak met u en uw kind om goed
te volgen hoe het gaat.
Mocht het nodig zijn dat er eerst een
hartfilmpje gemaakt moet worden of dat er
bloed geprikt moet worden, dan informeert
uw arts u over de procedure en maakt
vervolgafspraken met u voor uw kind met
medicatie kan beginnen.
Download