Longfunctieonderzoek De longfunctieverpleegkundige laat u in een

advertisement
Longfunctieonderzoek
De longfunctieverpleegkundige laat u in een toestel blazen waardoor uw totale longvolume kan
gemeten worden en de aanwezigheid van een vernauwing van de luchtwegen. Aansluitend kan
medicatie worden toegediend (via puffer) om het effect op de luchtwegen na te gaan.
Voorbereiding
U hoeft niet nuchter te zijn. In overleg met uw arts mag u sommige geneesmiddelen tijdelijk niet
inhaleren. Het gaat om geneesmiddelen die het resultaat van de test kunnen vervalsen door hun
luchtwegverwijdend effect. Na de test mag u de geneesmiddelen weer zoals gewoonlijk innemen.
Verloop
U neemt plaats op een stoel. De neus wordt dichtgeknepen met een speciale knijper; in- en
uitademen dient langs de mond te gebeuren. U krijgt een mondstuk in de mond dat met het
meettoestel verbonden is. De longfunctieverpleegkundige zal u vragen om diep in en uit te ademen
of om de adem op te houden. De metingen worden minstens drie maal herhaald. Op vraag van de
arts kan er medicatie worden toegediend via een puffer waarna de testen opnieuw worden
afgenomen. Het resultaat wordt besproken met de arts.
Duur: 15 tot 40 minuten.
Nevenwerkingen en complicaties
Het toedienen van medicatie kan soms gepaard gaan met hartkloppingen of beven. Meld dit aan de
longfunctieverpleegkundige.
Download