Aerosoltherapie Wat is aerosoltherapie

advertisement
Aerosoltherapie
Wat is aerosoltherapie ?
Verneveling via een aerosoltoestel is een manier om medicatie rechtstreeks in de luchtwegen te
brengen. Het vloeibaar geneesmiddel wordt omgezet in fijne mist van kleine partikels.
Aerosoltherapie is geschikt voor acute opstoten. Efficiënte inname van doseeraerosol ( ook wel
puffers genoemd) is op dat ogenblik vaak moeilijk en ontoereikend. Aerosoltherapie is niet de eerste
keuze als onderhoudsbehandeling met uitzondering van kleine kinderen die onvoldoende
meewerken.
Hoe aerosol toedienen ?
De voorgeschreven medicatie samen in het aerosolpotje doen. Eventueel dient de vloeistof
aangevuld te worden met fysiologisch water tot een minimumhoeveelheid van 3 ml. Gebruik
hiervoor geen leidingswater of flessenwater omdat dit zeer prikkelend is voor de luchtwegen.
Bij kleine kinderen gebruikt men een masker. Het masker dient over mond en neus tegen het
aangezicht van het kind te worden gehouden. Dit wordt vaak als niet zo leuk ervaren. Zorg voor
afleiding voor het kind. Vb liedje zingen, TV kijken.
Vanaf 5 jaar gebruik je een mondstuk. Dit heeft als voordeel dat er meer medicatie in de longen
terecht komt en minder in de omgeving.
De medicatie dient gedurende 10 minuten verstoven te worden.
Waar een aerosoltoestel halen?
Een aerosoltoestel kan u huren via de apotheek of de mutualiteit
Om hygiënische redenen dient u het aerosolpotje en leiding zelf aan te schaffen
Hoe het toestel reinigen ?
Na elke beurt moet het potje ,waar de medicatie werd ingedaan, worden gereinigd. Dit kan het
beste door het materiaal af te spoelen met warm stromend water. Het materiaal dient nadien goed
gedroogd te worden. Indien vloeistof blijft staan is dit een kweekbodem voor bacteriën.
Download