a. Uitwerking consult POH

advertisement
Uitwerking consult POH
1.Informeren naar het welbevinden.
- Lichamelijk welbevinden, ziekte
- Psychisch welbevinden
- Sociaal welbevinden
1a. Alert zijn op de volgende klachten ( * betekent: de praktijkondersteuners overleggen dezelfde
dag met de huisarts)
- Pijn op de borst*
- Hoofdpijn*
- Duizeligheid*
- Wazig zien*
- Kortademigheid (bij inspanning) *
- Klachten van vermoeidheid) *
- Hartkloppingen) *
- Dikke enkels
- Claudicatio klachten
- Pijn,tintelingen, gevoelloosheid handen en/of voeten
- Seksuele problemen
2.Vraag naar problemen met opvolgen leefregels
- Voeding. Zoutgebruik(max 6 gr/dag), eten vis(2 maal/week 100-150 gram, tenminste 1 portie
vette vis), beperken verzadigd vet, 150-200 gram groente en 200 gram fruit (Indien
problemen voedingsadvies, verwijzen diëtiste) Vraag de patiënt om toestemming voor het
overdragen van gegevens van de patiënt naar de diëtist
- Lichaamsbeweging (advies minimaal 30 minuten per dag matig intensief bewegen, vijf dagen
per week)
- Roken: Stopadvies en begeleiding
- Alcoholgebruik (advies vrouwen niet meer dan 1 a 2 glazen per dag, mannen een maximum
van 2 a 3 glazen per dag)
- Omgaan met stress
3. Metingen
- Bloeddruk en pols, indien RR te hoog behandeling intensiveren.
 Bij niet bekende irregulaire pols overleg met huisarts. Eventueel ECG laten
maken.
 Indien SBD > 180 en/of DBD > 120  overleg huisarts zelfde dag
 Indien SBD > 140 en/of DBD > 90 terugkoppeling aan huisarts binnen 3
dagen. Behalve indien in individuele zorgplan anders is vastgelegd.
- Gewicht,lengte. Indien gewicht in 3 maanden meer dan 5kg is toegenomen of afgenomen
overleg met huisarts.
- Queteletindex en buikomvang.
4. Bespreken van laboratorium resultaten
- Nuchtere glucose
- Lipidenspectrum
- Kreatinine
- Kalium
- Natrium
-
Albumine in urine
MDRD
Op indicatie:
 ALAT
 HbA1c
 BNP
5. Bespreken van de medicatie
- Therapietrouw, bij problemen uitleggen medicatie
- Bijwerkingen
- Mogelijke interacties met andere medicatie (NSAID’s)
- Wanneer contact te zoeken met praktijk (bv diarree/braken bij gebruik diuretica/ACEremmers/ARB’s)
- Afspraken maken over nieuw recept/herhalingsrecept
Het risicoprofiel is een overzicht van de volgende factoren:
Conform de NHG-standaard:
- Anamnese
 Leeftijd
 Geslacht
 Roken(in pakjaren)
 Familieanamnese (vader,moeder,broer of zus met HVZ 65e levensjaar, bij
allochtone bevolkingsgroepen verdient dit extra aandacht)
 Voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente en fruit, zout)
 Alcoholgebruik (in eenheden/dag)
 Lichamelijke activiteit
- Lichamelijk onderzoek
 Systolische bloeddruk
 Body mass index
 Middelomtrek
- Laboratoriumonderzoek
 Lipidenspectrum (TC,HDL,TC/HDL-ratio,LDL,Triglyceriden)
 Kreatinine (serum) met MDRD
 Glucosegehalte
- Eventueel aangevuld met:
- Hoofdbehandelaar
 Uitwerking individueel zorgplan
 Hart en/of vaatziekte in de voorgeschiedenis
 Urine: micro-albumine
 Natrium
 Kalium
 Alat
 BNP
 ECG
 EAI
 Thuisbloeddrukmetingen of 24 uurs bloeddrukmeting
- Medicatie
- Griepvaccinatie
Download