645 - Ida Gerhardt

advertisement
Zomen vh licht 61, VG 645
ONTKOMEN
Diep in de stilte binnengedaald zoals een vis
zoals een vis
binnen het water ademhaalt,
water dat adem en aanvang is.
Diep in de stilte - en vrij geraakt,
zoals een vis
zoals een vis
zwaarteloos vaart met vinnen en staart,
voelend wat water en koelte is.
Diep in de stilte eenkennig gewend
- zoals de vis
zoals de vis
enkel kent zìjn element kennend de Ene die was en is.
Dit gedicht is auteursrechtelijk beschermd. Voor het verkrijgen van toestemming voor overname, voor
welk doel dan ook, dient u zich schriftelijk te wenden tot:
Erven Ida Gerhardt, p/a Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.
Download