Vragenlijst eerste consultatie reumatologie

advertisement
VRAGENLIJST POLIKLINIEK REUMATOLOGIE
*omcirkel wat voor u van toepassing is
Persoonlijke gegevens
Naam:
Geboortedatum:
Gehuwd/samenwonend/alleenstaand*
Beroep:
Kinderen: ja/nee* Indien ja, aantal: ……..
Nog werkzaam/arbeidsongeschikt/gepensioneerd/
werkzoekende*
Gewicht: _______ kg - Lengte: ________
Doorgemaakte ziektes en operaties
Jaartal
Ziekte of operatie
Jaartal
Ziekte of operatie
Welke medicatie gebruikt u op dit moment?
Naam medicatie
Dosis
Hoeveel keer per dag
Bent u allergisch voor:
- MEDICATIE:
ja / nee*
Indien ja: welke medicatie, welke klachten had u?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- PLEISTERS:
ja / nee*
Drinkt u alcohol?
ja / nee*
Indien ja, hoeveel glazen per dag of per week? .……………………
Rookt u?
ja / nee*
Indien ja, hoeveel sigaretten per dag? …………….……………………
Hoeveel jaren rookt u al? ………………………………………………………
Hebt u ooit gerookt?
ja / nee*
Indien ja, in welk jaar bent u gestopt met roken? …………………
1
*omcirkel wat voor u van toepassing is
Wat zijn uw huidige klachten en sinds wanneer heeft u deze klachten?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hebt u voor deze klachten reeds medicatie ingenomen of behandelingen gekregen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Komen in uw familie de volgende aandoeningen voor?
Reumatoïde artritis / Psoriasis / Ziekte van Bechterew / Ziekte van Crohn / Colitis ulcerosa /
Systeemziekten *
Hebt u last van:
-
gezwollen gewrichten?
gezwollen, pijnlijke gewrichten?
ochtendstijfheid in de gewrichten?
Indien ja: hoelang duurt de ochtendstijfheid in de gewrichten?
ochtendstijfheid in de rug?
Indien ja: hoelang duurt de ochtendstijfheid in de rug?
nachtelijke pijn bij het inslapen?
nachtelijke pijn het 2e deel van de nacht?
terugkerende oogontstekingen?
diarree met / zonder bloed * of slijmbijmenging *?
zweertjes in de mond?
een hele droge mond of droge ogen?
huiduitslag, onder andere in het gelaat?
psoriasis (schilferende huidaandoening)?
overdreven veel haarverlies?
wit-blauw-rood verkleuring van de vingers?
Bent u allergisch voor de zon?
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
5 / 10 / 30 / 60 minuten *
ja / nee *
5 / 10 / 30 / 60 minuten *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
ja / nee *
Gelieve de ingevulde vragenlijst mee te brengen naar uw eerste consultatie
op de polikliniek reumatologie Imeldaziekenhuis Bonheiden.
Bedankt!
2
Download