Medicatie

advertisement
Medicatie
HEMATOLOGIE - SCT
Vooraleer je het ziekenhuis mag verlaten na een
ziekenhuisverblijf, is het belangrijk dat je weet hoe en welke
medicatie je nog verder zal moeten innemen. Het is mogelijk dat
je verschillende soorten geneesmiddelen zal moeten innemen.
Het is van groot belang dat je weet waarom je deze
geneesmiddelen moet innemen en ook hoe en wanneer deze het
best ingenomen worden.
De verpleegkundige en de arts zullen tijdens je opname in het ziekenhuis meer informatie
geven in verband met de in te nemen medicatie.
Ze zullen je op de hoogte brengen van volgende punten:

de naam en de werking van elk geneesmiddel

de dosis van de geneesmiddelen

hoe je de verschillende soorten geneesmiddelen moet innemen

wanneer (op welk tijdstip van de dag) je de geneesmiddelen moet innemen

hoelang je de verschillende soorten geneesmiddelen moet innemen

wat je moet doen wanneer je een dosis bent vergeten in te nemen
Wanneer je wordt ontslagen, of de medicatie wijzigt, zal je een aangepaste medicatielijst
meekrijgen. Indien deze onduidelijk is kan je deze best bespreken met de behandelende arts
of verpleegkundige.
Wanneer je op consultatie komt is het mogelijk dat je bepaalde medicatie nog niet
mag innemen. Dit kan gebeuren omdat bepaalde waarden in het bloed worden
nagekeken om daarna de dosis van de medicatie aan te passen.
Oncologie/0156
Neem je medicatie en medicatielijst wel mee naar de consultatie. De behandelende arts zal je
daarna op de hoogte brengen hoe je deze medicatie dan verder moet innemen.
Belangrijke aandachtspunten bij het medicatiegebruik

Neem nooit nieuwe medicatie in op eigen initiatief. Informeer steeds uw
behandelende arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt. Zowel de geneesmiddelen
die worden voorgeschreven, als de (genees)middelen (bv kruiden, vitamines, …) die u
zonder voorschrift gebruikt!

Verminder of stop nooit medicatie op eigen initiatief.

Zorg dat je steeds voldoende medicatie in huis hebt. Hou rekening met verlengde
weekends en feestdagen.

Bewaar je medicatie per soort en niet door elkaar.

Laat je medicatie niet in de zon liggen.

Bewaar de medicatie niet in de ijskast, tenzij anders vermeld op de verpakking. Haal
de medicatie pas uit de verpakking vlak voor inname.

Neem je dagelijkse geneesmiddelen mee als je ergens heen gaat zodat je ze overal en
tijdig kunt innemen.

Wanneer er nieuwe medicatie wordt voorgeschreven kan u best navragen of er geen
problemen zullen ontstaan met je dagelijkse medicatie. Het is belangrijk dat de
voorgeschreven medicatie elkaar niet versterkt of verzwakt.

Bespreek met je behandelende arts ook steeds wat u moet doen wanneer je medicatie
bent vergeten innemen op het afgesproken moment. Of wanneer je denkt dat de
medicatie is verloren gegaan bv wanneer je braakt na het innemen van de medicatie.

Bespreek alle symptomen met uw behandelende arts wanneer je last krijgt van
bijwerkingen van geneesmiddelen. Stop echter nooit zonder overleg met het gebruik
van geneesmiddelen. Indien nodig zal de arts nagaan of er andere geneesmiddelen
beschikbaar zijn en of de voorgeschreven dosis van ieder geneesmiddel goed is.

Neem steeds u medicatielijst mee als u langs gaat bij de dokter. Ook als u bij de
huisarts gaat.
Download